Sotsiaalosakond

20.04.18
Osakonna juhataja Merike Tein 796 4769, 513 4809 merike.tein@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov (Mikitamäe) 795 4346, 5660 0390 kaja.rozikov@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär (Meremäe, Luhamaa) 785 6640, 508 6461 katre.pinnar@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Anneli Jänesmägi (Värska) 5385 4990 anneli.janesmagi@setomaa.ee ametijuhend
Lastekaitsespetsialist       ametijuhend
Avahooldustöötaja Ulve Kala (Värska)      
Avahooldustöötaja Liia Jahimees (Värska, Mikitamäe)      
Avahooldustöötaja Liina Oinak (Mikitamäe)      
Avahooldustöötaja Maret Utsal (Meremäe, Luhamaa)      
Avahooldustöötaja Hilja Toomik (Meremäe)