11.06.18

Kantselei

Vallasekretär Martin Sulp 796 4733, 513 3960 martin.sulp@setomaa.ee ametijuhend
Vallasekretäri nõunik Helle Palok (Meremäe) 785 6651 helle.palok@setomaa.ee ametijuhend
Kantseleispetsialist Raili Mõttus (Mikitamäe) 795 4433, 5629 3445 raili.mottus@setomaa.ee ametijuhend
Kantseleispetsialist Margarita Kõdala 796 4733 vald@setomaa.ee ametijuhend
Sekretär Keiu Einla (Luhamaa) 5333 5834 luhamaa@setomaa.ee ametijuhend

 

Finantsosakond

Osakonna juhataja Leie Hääl 796 4772 leie.haal@setomaa.ee ametijuhend
Vanemraamatupidaja Kaja Pargas 785 6685 kaja.pargas@setomaa.ee ametijuhend
Raamatupidaja Liina Metsakaev 785 6685 liina.metsakaev@setomaa.ee ametijuhend

 

Majandus- ja arenguosakond

Osakonna juhataja Erika Joonas 796 4647, 5745 0133 erika.joonas@setomaa.ee ametijuhend
Ehitusspetsialist Tiina Lepasaar 785 6635, 506 3225 tiina.lepasaar@setomaa.ee ametijuhend
Arendusspetsialist Ülle Herr 785 6635, 5387 2266 ylle.herr@setomaa.ee ametijuhend
Majandusspetsialist Lauri Saar 796 4746, 520 4526 lauri.saar@setomaa.ee ametijuhend
Haldusjuht Tarmo Kõiv 5629 3444 tarmo.koiv@setomaa.ee ametijuhend

 

Haridus- ja kultuuriosakond

Osakonna juhataja (lapsehoolduspuhkusel) Ulvi Oper 796 4608, 5786 9861   ametijuhend
Osakonna juhataja Karin Viljus 5855 2772 karin.viljus@setomaa.ee  
Sotsiaalpedagoog Riin Tammiste 796 4769, 5332 1871 riin.tammiste@setomaa.ee ametijuhend
Kommunikatsioonispetsialist Kelly Kittus 522 0661 kelly.kittus@setomaa.ee ametijuhend
Noorsootöötaja Külli Piir   mikitamae.noortekeskus@setomaa.ee ametijuhend
Sporditöötaja Rein Zaitsev 5345 5911 rein.zaitsev@setomaa.ee ametijuhend
Obinitsa külakeskuse administraator Taavi Möldri 5248093 obinitsa.kulakeskus@setomaa.ee ametijuhend
Lüübnitsa külakeskuse administraator Niina Tsetshladze 5665 7924   ametijuhend

 

Sotsiaalosakond

Osakonna juhataja Merike Tein 796 4769, 513 4809 merike.tein@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov 795 4346, 5660 0390 kaja.rozikov@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Eve Breidaks 785 6640, 508 6461 eve.breidaks@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär (lapsehoolduspuhkusel)   katre.pinnar@setomaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Anneli Jänesmägi 5385 4990 anneli.janesmagi@setomaa.ee ametijuhend
Lastekaitsespetsialist Riina Siigart 5629 3440 riina.siigart@setomaa.ee ametijuhend
Avahooldustöötaja Ulve Kala (Värska) 5356 3207    
Avahooldustöötaja Liia Jahimees (Värska, Mikitamäe) 5629 3447    
Avahooldustöötaja Liina Oinak (Mikitamäe) 5629 3443    
Avahooldustöötaja Maret Utsal (Meremäe, Luhamaa) 5347 1743    
Avahooldustöötaja Hilja Toomik (Meremäe) 5692 9109