16.01.18

Kantselei

Vallasekretär Martin Sulp 796 4733, 513 3960 martin.sulp@setomaa.ee ametijuhend
Vallasekretäri nõunik Helle Palok 785 6651 helle.palok@setomaa.ee ametijuhend
Kantseleispetsialist Raili Mõttus 795 4433, 5629 3445 raili.mottus@setomaa.ee ametijuhend
Kantseleispetsialist       ametijuhend
Sekretär Keiu Einla 5333 5834 luhamaa@setomaa.ee ametijuhend

 

Finantsosakond

Osakonna juhataja Leie Hääl 796 4772 leie.haal@setomaa.ee ametijuhend
Vanemraamatupidaja Merle Päkk 785 6685 merle.pakk@setomaa.ee ametijuhend
Raamatupidaja       ametijuhend
Finantsnõunik Iive Lillmaa 785 6685 iive.lillmaa@setomaa.ee ametijuhend
Finantsspetsialist Tiina Kallaste 795 4440 tiina.kallaste@setomaa.ee ametijuhend
Raamatupidaja       ametijuhend

 

Majandus- ja arenguosakond

Osakonna juhataja Erika Joonas 796 4647, 5745 0133 erika.joonas@setomaa.ee ametijuhend
Ehitusspetsialist Tiina Lepasaar 785 6635, 506 3225 tiina.lepasaar@setomaa.ee ametijuhend
Arendusspetsialist Ülle Herr 785 6635, 5387 2266 ylle.herr@setomaa.ee ametijuhend
Majandusspetsialist Lauri Saar 796 4746, 520 4526 lauri.saar@setomaa.ee ametijuhend
Haldusjuht Tarmo Kõiv 5629 3444 tarmo.koiv@setomaa.ee ametijuhend

 

Haridus- ja kultuuriosakond

Osakonna juhataja (lapsehoolduspuhkusel) Ulvi Oper 796 4608, 5786 9861   ametijuhend
Sotsiaalpedagoog Riin Tammiste 796 4769, 5332 1871 riin.tammiste@setomaa.ee ametijuhend
Kommunikatsioonispetsialist       ametijuhend
Noorsootöötaja Angeli Tõntsel 5688 8141 mikitamae.noortekeskus@setomaa.ee ametijuhend
Sporditöötaja       ametijuhend
Obinitsa külakeskuse administraator Jaana Višnakova 785 6110 obinitsa.kulakeskus@setomaa.ee ametijuhend
Lüübnitsa külakeskuse administrator Niina Tsetshladze 5665 7924   ametijuhend

 

Sotsiaalosakond

Osakonna juhataja Merike Tein 796 4769, 513 4809 merike.tein@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov 795 4346, 5660 0390 kaja.rozikov@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär 785 6640, 508 6461 katre.pinnar@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist       ametijuhend
Lastekaitsespetsialist       ametijuhend