5.01.18

Detailplaneeringud

Endise Meremäe valla territooriumil kehtivad detailplaneeringud ja koostamisel olevad detailplaneeringud.

Endise Värska valla territooriumil kehtivad ja koostamisel olevad detailplaneeringud.

Endise Mikitamäe valla territooriumil kehtivad ja koostamisel olevad detailplaneeringud.