5.01.18

Sotsiaal- ja tervishoiualased eeskirjad ja korrad

Endise Värska valla territooriumil kehtivad eeskirjad ja korrad:

 

Endise Mikitamäe valla territooriumil kehtivad eeskirjad ja korrad: