Sotsiaalosakond

5.06.18
Osakonna juhataja Merike Tein 796 4769, 513 4809 merike.tein@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov (Mikitamäe) 795 4346, 5660 0390 kaja.rozikov@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Eve Breidaks (Meremäe, Luhamaa) 785 6640, 508 6461  eve.breidaks@setomaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär (Lapsehoolduspuhkusel)   katre.pinnar@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Anneli Jänesmägi (Värska) 5385 4990 anneli.janesmagi@setomaa.ee ametijuhend
Lastekaitsespetsialist Riina Siigart 5629 3440 riina.siigart@setomaa.ee ametijuhend
Avahooldustöötaja Ulve Kala (Värska) 53563207    
Avahooldustöötaja Liia Jahimees (Värska, Mikitamäe) 56293447    
Avahooldustöötaja Liina Oinak (Mikitamäe) 56293443    
Avahooldustöötaja Maret Utsal (Meremäe, Luhamaa) 53471743    
Avahooldustöötaja Hilja Toomik (Meremäe) 56929109