16.01.18

Sotsiaalosakond

Osakonna juhataja Merike Tein 796 4769, 513 4809 merike.tein@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov 795 4346, 5660 0390 kaja.rozikov@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär 785 6640, 508 6461 katre.pinnar@setomaa.ee ametijuhend
Sotsiaaltööspetsialist       ametijuhend
Lastekaitsespetsialist       ametijuhend