« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

Hajaasustuse programmi 2018 taotlusvooru saab esitada taotlusi  09. aprillist kuni 11. juuni 2018. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Setomaa Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@setomaa.ee , paberkandjal taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või Setomaa valla Meremäe-,  Mikitamäe ja Luhamaa teeninduspunktidesse hiljemalt 11. juunil 2018 k.a.

Setomaa valla taotlusvooru koordinaator on arendusspetsialist Ülle Herr
Info tel: 585 6635; 5387 2266; ylle.herr@setomaa.ee
Kogu asjakohane info on kättesaadav EAS kodulehel: https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

 


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS