« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programm 2018 kevadvoor on avatud!

Kohaliku omaalgatuse programm (lühendatult KOP) käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Paar aastat hiljem nimetati programm ümber kohaliku omaalgatuse programmiks. 2007. aastal laienes KOP ka linnadesse. Sellest on kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale. 2018 aastal koordineerib programmi menetlemist maakonnas SA Võrumaa Arenduskeskus.

 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor on avatud.  Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada 2. mai 2018 hiljemalt kella 16.30ks     e-postiga digitaalselt allkirjastatult aadressilarenduskeskus@vorumaa.ee.

Programmi tutvustavad infopäevad toimuvad:

Kuupäev/kellaaeg

Asukoht

11.04.2018 kell 16.30-18.30

Võru vallavalitsus IIk saal

12.04.2018 kell 15.00-17.00

Haanja Rahvamaja

16.04.2018 kell 15.00-17.00

Värska kultuurikeskuse suur saal

17.04.2018 kell 15.00-17.00

Antsla kultuuri ja spordikeskus

 

Infopäevale eelregistreerimine:  https://goo.gl/forms/5Ah1oBgAgIwJPcKy2

 

Toetuse taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid asuvad SA Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel www.vorumaa.ee.

Lisainfo: Aigi Young, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel. 5309 0923, e-post aigi.young@vorumaa.ee


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS