« Tagasi

Maa-ameti kirjalikud enampakkumised

Avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi
valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010
määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja
võõrandamise kord" (Kord). 

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni  25.04.2018 kella 10:30 -ni.

Keskkonnaministri 06.02.2018 käskkirja nr 1-2/18/73 ja 20.03.2018 käskkirja nr 1-2/18/187 alusel müüakse järgmised riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad: KINNISASJADE NIMEKIRI JA TINGIMUSED

Riigivara võõrandamise kaaskiri


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS