« Tagasi

Setomaa Vallavolikogu istung 29.03

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 29.03.2018 kell 10:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid
2. Setomaa valla põhimäärus – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise kord – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Aarne Leima
4. Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
5. Teiste kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
6. Setomaa valla asustusjaotuse muutmise algatamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Tartu mnt 2 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
8. Vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamistingimustele vastamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
9. Nõusoleku andmine alla 30 m² suuruse katastriüksuse moodustamiseks - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
10. Vee-ettevõtja määramine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
11. Setomaa valla piiride muutmise algatamisest keeldumine - ettekandja Volli Rõžikov, kaasettekandja Raul Kudre 
12. Vallavara tasuta kasutusse andmine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
13. Avaldused, kirjad
14. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
 
 
 

30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS