« Tagasi

Siseminister Setomaal

PRESSITEADE 06.04.2018


Täna külastas Värska Pääsekomandot siseminister Andres Anvelt. Kohtumisel osalesid Setomaa vallavanem Raul Kudre, Värska päästekomando ja Meremäe vabatahtliku päästekomando esindajad, Värska Sanatooriumi juhataja ja  Politsei- ja Piirivalveameti esindajad.

Arutluse all olid päästeametnike palgad ja kohalike päästekomandode tulevik. Mõeldi, kuidas paremini motiveerida vabatahtlikke päästjaid ja kaasata töösse rohkem noori. Värska Päästekomando juht Raivo Kunst tõi esile ka tuleohusprogrammi "500 kodu tuleohutuks" Setomaa valla kaasalöömise. Arutleti kuidas saaks päästekomando olla partneriks Piirivalvele piiriveekogude pinnalt päästetöödel.

Teiseks teemaks oli piiri väljaehitus ja sellega seotud riigi- ja vallateed. Koos käidi ka teid üle vaatamas. Tõdeti, et piiriehitus läheb oodatust kallimaks, aga töö peaks algama juba suve lõpus.
Siseminister Andres Anvelt kinnitas, et järgmise aasta kindel prioriteet on politseinike, piirivalvurite  ja päästeametnike palgad.

Kelly Kittus
Setomaa vald
 


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS