8.01.18

Hallatavad asutused

Nimetus Registrikood Aadress Telefon
Seto Talumuuseum
Direktor:  Liis Kogerman
75025221 Värska, Pikk 56
info@setomuuseum.ee
5304 1222
Värska Lasteaed
JUhataja: Eve Kapten
75025868 Värska, Lasteaia 2
varska.lasteaed@setomaa.ee
796 4735
Värska Gümnaasium
Direktor: Rein Zaitsev 
75025874 Värska, Pikk 13
varska.kool@setomaa.ee
796 4966
Värska Muusikakool
Direktor: Tiina Kadarpik 
75025845 Värska, Pikk 13
varska.muusikakool@setomaa.ee
521 3309
Värska Kultuurikeskus
Juhataja: Marija Jurtin
75025809 Värska, Pikk 12 
kultuurikeskus@verska.ee
796 4712
529 1619
Värska Raamatukogu
Juhataja: Eha Kütt
75025839 Värska, Lasteaia 2
varska.raamatukogu@setomaa.ee
5343 6664 
Saatse Raamatukogu
Juhataja: Linda Allas
75025822 Saatse küla
saatse.raamatukogu@setomaa.ee
796 4335
Värska Avatud Noortekeskus
Juhataja: Triinu Arund
75032621 Pikk 30, Värska alevik, Põlva maakond 64001
varska.noortekeskus@setomaa.ee
517 1796

Meremäe Kool
Direktor: Mainer Järvelill

75036783 Meremäe koolimaja, Meremäe küla, Meremäe vald, Võru maakond, 65302 meremae.kool@setomaa.ee 785 6631, 514 7199
Obinitsa Lasteaed
Direktor: Svetlana Pisukova
75013405 Obinitsa küla, Meremäe vald, Võru maakond, 65301
obinitsala@gmail.com
785 4120
Meremäe Raamatukogu
Juhataja: Anni Lahe
75013380 Meremäe küla, Meremäe vald, Võru maakond, 65302
meremae.raamatukogu@meremae.ee
785 6634
Obinitsa Raamatukogu
Juhataja: Tiina Lillmaa
75013397 Obinitsa küla, Meremäe vald, Võru maakond, 65301
obinitsa.raamatukogu@meremae.ee
785 4140

Obinitsa Muuseum
Juhataja-turismi korraldaja: Pille Malkov

75038049

Obinitsa küla, Meremäe vald, Võru maakond, 65301
muuseum@meremae.ee

785 4190, 529 8643
Meremäe valla Avatud Noortekeskus
Noorsootöötaja: Päivi Kahusk
75038032 Meremäe küla, Meremäe vald, Võru maakond, 65302
noortekeskus@meremae.ee
5354 9451
Meremäe Hooldekodu
Juhataja:
75037564 Meremäe küla, Meremäe vald, Võru maakond, 65302
meremae.hooldekodu@setomaa.ee
785 6639, 5396 8706
Mikitamäe Kool
Direktor: Karin Sonts
75024627 Kooli tn 5, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võrumaa 64301
mikitamae.kool@setomaa.ee
795 4413, 5332 0687
Mikitamäe Lapsehoid
Juhataja: Karin Sonts
75038664 Kooli tn 5, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võrumaa 64301
mikitamae.kool@setomaa.ee
795 4413, 5332 0687
Mikitamäe Valla Avatud Noortekeskus
Noorsootööspetsialist: Angeli Tõntsel
75038724 Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301
noortekeskus@mikitamae.ee
5688 8141
Mikitamäe Raamatukogu
Direktor: Kaiu Suurmann
75024640 Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301
mikitamae.raamatukogu@setomaa.ee
795 4335
Mikitamäe Valla Hooldekodu
Juhataja: Sulo Nurmeots
75024662 Pargi tn 1, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301
mikitamae.hooldekodu@setomaa.ee
795 4435
Lüübnitsa Külakeskus
Arendusspetsialist: Maivi Laar
75024656 Lüübnitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64309
arendus@mikitamae.ee
5629 3447