Kodanikukaitse

22.01.18

Võru Politseijaoskond
Räpina mnt 20a
65606 VÕRU
telefon: 612 3000      
e-post: louna@politsei.ee

Piirkonnapolitseinik endise Meremäe valla territooriumil Peeter Piirmann (asendaja Elar Sarik 786 8285, elar.sarik@politsei.ee)
telefon: 5330 7167, 786 8243   
e-post: peeter.piirmann@politsei.ee

Piirkonnapolitseinik endiste Värska ja Mikitamäe valdade territooriumil Katrin Satsi
telefon: 5330 7175
e-post: katrin.satsi@politsei.ee

Kordonite ja piiripunktide kontaktandmed

Kordon Telefon Mobiil Faks E-post
Varnja 333 1690 524 1608 333 1693  louna.varnja-krd@list.politse.ee
Mehikoorma 786 1790 525 2318 786 1794 louna.mehikoorma-krd@list.politsei.ee
Värska 786 1780 525 2640 786 1784 louna.varska-krd@list.politsei.ee
Saatse 786 1770 525 2091 786 1774 louna.saatse-krd@list.politsei.ee
Piusa 786 1760 525 2107 788 1764 louna.piusa-krd@list.politsei.ee
Luhamaa 786 1850 5331 4997 786 1834 louna.luhamaa-krd@list.politsei.ee
Mustvee 333 1670 525 9548 333 1672 louna.mustvee-krd@list.politsei.ee


Hädaabi 112

Võrumaa päästepiirkonna juhataja on Kaino Zilmer
tel. 782 7111, 518 3057
e-post: kaino.zilmer@rescue.ee

Vastseliina komando
Vastseliina, Võru vald 65201 VÕRUMAA
Komandopealik Aivar Lai
tel. 785 1001, 5242 920
e-post: aivar.lai@rescue.ee

Meremäe vabatahtlik päästekomando
MTÜ Meremäe Vabatahtlikud Päästjad
Meremäe küla, Meremäe, 65302 Võrumaa
Mikk Kooser
tel 5645 2682, e-post: louna.antsu@gmail.com