Üldplaneering

14.08.18

Endise Mikitamäe valla territooriumil kehtiv üldplaneering.

Endise Värska valla territooriumil kehtiv üldplaneering.

Endise Meremäe valla territooriumil koostatav üldplaneering.