5.01.18

Üldplaneering

Endise Mikitamäe valla territooriumil kehtiv üldplaneering.

Endise Värska valla territooriumil kehtiv üldplaneering.

Endise Meremäe valla territooriumil koostatav üldplaneering.