« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud kuni 11. juuni 2018. Taotlused tuleb esitada esitada
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@setomaa.ee , paberkandjal taotlused Setomaa
Vallavalitsuse kantseleisse või Setomaa valla Meremäe-,  Mikitamäe ja Luhamaa
teeninduspunktidesse. Täiendav info ja vormid on kättesaadavad:
http://setomaa.kovtp.ee/hajaasustuse-programm

Teemakohased infopäevad toimuvad Värska kultuurimajas 07.05.2018 kell 15 00, Mikitamäe teeninduspunktis 09.mai 2018 kell 15.00 ja Meremäe teenuspunktis 10.mail kell15.00.

 


Setomaa valla taotlusvooru koordinaator on arendusspetsialist Ülle Herr
Info tel: 785 6635; 5387 2266; ylle.herr@setomaa.ee
Kogu asjakohane info on kättesaadav EAS kodulehel: https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale
 


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS