« Tagasi

KredExi kodutoetus lasterikastele peredele

Kodutoetus aitab lasterikastel peredel parandada oma elamistingimusi.

 

Kodutoetuse taotluste vastuvõtt on avatud.  Taotluste esitamise tähtaeg on 11.06.2018.

Kellele sobib lasterikaste perede toetus?
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last, kes elavad rahvastikuregistri kande alusel projekti objektiks olevas eluruumis (v.a uue eluaseme soetamise, elamiskõlbmatu eluaseme ümberehitamise või püstitamise korral).

Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad, kellel puudub kas leibkonna vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu temperatuuri.

Lisainfo: http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2/

 


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS