« Tagasi

Petseri vabadussõja monument avatakse 2020 aasta veebruaris Värskas

2. veebruaril 2020 plaanitakse Värskas avada Vabadussõja monument, mis pidanuks Roman Haavamäe kavandi järgi valminuna 1944 aastal avatama Petseris. Käesoleva aasta augusti lõpus kehtestati Setomaa vallavolikogu otsusega Vabadussõja samba platsi detailplaneering.

„Petserimaa Vabadussõja ausammas ei ole ühe väikse huvirühma eraasi. See on riikliku ja rahvaliku auvõla tasumine. Petserimaa lahingutes langes Vabadussõjas esilgse uurimise põhjal kuni 300 võitlejat, „ sõnas Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanem ja Setomaa ülembsootska Aare Hõrn.

2004. aasta algul pöördus Setomaa organisatsioonide poole Hannes Walter ning Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu eestseisus ideega rajada Setomaale Vabadussõja ausammas.
Vastav ettepanek läbis kooskõlastusringi Setomaa Valdade Liidus ja  Seto Kongressi Vanemate Kogus 2004 aastal.

„Kahjuks lahkus Hannes Walter 2004 sügisel ning mitmete asjaolude tõttu jäi tegevus soiku. Mõttet on hoitud, edasi arendatud ning Vastseliina metsavendade mälestuskompleksi rajamisega ka kogemusi omandatud," rääkis Hõrn.
2017 aasta juunis  toimus toonases Värska Vallavalitsuses esimene projektikoosolek. kus osalesid Värska Vallavalitsuse, Seto instituudi, Kaitseliidu Põlva ja Võrumaa malevi, Seto Kongressi Vanemate Kogu, Looduskivi OÜ, AS Kurmik, SA Setu Kultuuri Fondi, Eesti sõjamuuseumi ja Viljandi muuseumi esindajad. Otsustati, et vabadussõja monumendi asukohaks saab Värska alev, vallamaja esine kiigeplats. Monument avatakse 2. veebruar 2020. Monument teostatakse 1944 valmima pidanud Roman Haavamäe kavandi järgi.

Monumendi rajamist rahastatakse Setomaa valla eelarvest, menetlemisel on Setomaa toetusrühma ja Vabariigi Valitsuse algatusel riigieelarve, rahva algatusena annetused.
Monumendile on oma toetuse lubanud ka Kuperjanovi üksus ja Sõjakool, kes on lubanud algatada toetuste kogumise.

Setomaa Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 38 kehtestati Setomaa vallas, Värska alevikus Tartu mnt 2 detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on Petserimaa vabadussõja monumendi rajamine, kogu kinnistu kujundamine atraktiivseks avalikuks kasutamiseks pargi ja väljakuna.


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS