« Tagasi

Vallavolikogu 31.05. istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 31. mail Värskas:

 

kinnitati Värska Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne,

Mikitamäe Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne ja Meremäe Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne,

kuulati revisjonikomisjoni tegevuse ülevaadet,

otsustati sõlmida koostööleping Vene Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri rajooniga edendamaks piiriüleste ja partnerlussuhete arendamist ja laiendamist majanduslikes, teaduslikes, tehnilistes, sotsiaalsetes, kultuuri- ja spordiasjades, traditsioonilise piirkondliku kultuuri säilitamiseks, ühiste programmide ja projektide arendamiseks ja rakendamiseks,

otsustati anda luba MTÜ Terve Võrumaa ja MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit ühendamiseks,

kehtestati avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded,

tunnistati kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 26.09.2013 määrus nr 14 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord",

muudeti Setomaa Vallavolikogu 25.01.2018 otsust nr 5 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" seoses Obinitsa Lasteaia liitmisega Meremäe Kooliga.

 

Määrused ja otsused: dokumendiregister.


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS