« Tagasi

Volikogu istung 30.08.2018 Värskas

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.08.2018 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Vallavalitsuse infominutid

2. Koolide informatsioon algavaks õppeaastaks – Meremäe Kooli direktor Mainer Järvelill, Mikitamäe Kooli direktor Karin Sonts, Värska Gümnaasiumi direktor Liina Palu

3. Tartu mnt 2 detailplaneeringu kehtestamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

4. Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 otsuse nr 24 „Setomaa valla uue asustusüksuse lahkmejoone määramine" lisa muutmine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

5. Määruse kehtetuks tunnistamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

6. Setomaa Vallavolikogu 28.06.2018 otsuse nr 36 „Osaühingu Verska Calor, Osaühingu Meremäe Vesi ja Osaühingu Katel ühinemise algatamine" muutmine - ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Raivo Kunst

7. Munitsipaaleluruumide ja mitteeluruumide üürimäärad – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Vello Saar

8. Avaldused, kirjad

9. Järgmine istung

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 

Eelnõud: dokumendiregister

Amphora kataloog: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS