Hajaasustuse programm 2019

16.04.19

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 11. märtsil ning taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai. 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Setomaa Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@setomaa.ee , paberkandjal taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või Setomaa valla Meremäe-,  Mikitamäe ja Luhamaa teeninduspunktidesse hiljemalt 13. mail 2019 k.a.

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Setomaa valla taotlusvooru koordinaator on arendusspetsialist Ulvi Oper.

Info tel: 785 6635; 5786 9861; ulvi.oper@setomaa.ee

Programmi tingimustega saab tutvuda RTK kodulehel.