Hajaasustuse programm 2018

16.10.18

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

Hajaasustuse programmi 2018 taotlusvooru saab esitada taotlusi  09. aprillist kuni 11. juuni 2018. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Setomaa Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@setomaa.ee , paberkandjal taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või Setomaa valla Meremäe-,  Mikitamäe ja Luhamaa teeninduspunktidesse hiljemalt 11. juunil 2018 k.a.

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
Setomaa valla taotlusvooru koordinaator on arendusspetsialist Ülle Herr
Info tel: 785 6635; 5387 2266; ylle.herr@setomaa.ee
Kogu asjakohane info on kättesaadav RTK kodulehel: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm