Hajaasustuse programm 2020

10.02.20

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 17. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Setomaa Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@setomaa.ee, paberkandjal taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või Setomaa valla Meremäe-,  Mikitamäe ja Luhamaa teeninduspunktidesse hiljemalt 17. aprillil 2020 k.a.

RTK-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Setomaa valla taotlusvooru koordinaator on ehitusspetsialist Rainer Soosaar.

Info tel: 785 6635; 506 3225; rainer.soosaar@setomaa.ee.

Programmi tingimustega saab tutvuda RTK kodulehel.

 
Projekti kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ja peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.