1.10.21

Setomaa programm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale - Setomaa vallale. Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu.

Toimetaja: ULVI OPER

Luhamaa külakeskuse rajamine

30.09.21
Projekti eesmärk on rajada laialdaselt ning aastaringselt kasutatav multifunktsionaalne külakeskus Setomaale Luhamaa nulka. Külakeskuse eesmärgiks on Luhamaa nulga elanikele ühistegevuseks ja seltskondlikuks kooskäimiseks tingimuste loomine ja võimaluste pakkumine. Setomaa valla moodustamisel jääb tahes tahtmata Luhamaa nulk teistest piirkondadest eraldatuks ning külaelanike jaoks on oluline, et kohapeal oleks kooskäimise koht. Luhamaa külakeskuse ehitamise tulemusel saavad Luhamaa nulga elanikud ühistegevuseks ja seltskondlikuks kooskäimiseks kindla koha. 
Toetuse suurus: 23 682,44 eurot
Projekti periood: 19.10.2020 - 31.10.2021 
Kontaktisik: Setomaa valla arendusspetsialist Ulvi Oper, ulvi.oper@setomaa.ee
Toimetaja: ULVI OPER

Setomaa mainekujundus ja ettevõtluskeskkonna loomine Seto Kuningriigipäeva korraldamise kaudu

30.09.21
Projekti eesmärk on XXVII Seto Kuningriigipäeva korraldamine, mis on pärimuskultuuril põhinev ja pikkade traditsioonidega Setomaa maine- ja kohalike ettevõtete turundusüritus. Projekt aitab kaasa Setomaa pärimuskultuuri säilimisele ja elavas kasutuses püsimisele, tugevneb Setomaa identiteet ning Setomaa elanikud tunnevad end piirkonna pärimuskultuuri säilitajate ning edasikandjatena. Samuti elavdab see Setomaa kohalikku ettevõtlust.
Toetuse suurus: 8347,00 eurot
Projekti periood: 19.06.2020-16.10.2020
Kontaktisik: Setomaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Viljus, karin.viljus@setomaa.ee
Toimetaja: ULVI OPER

Lüübnitsa sibula- ja kalalaat

30.09.21
Lüübnitsa sibula- ja kalalaat on kohalike väiketootjate-ja käsitöömeistrite traditsiooniliseks kokkusaamise kohaks, mis sel korral saab toimuma juba XX korda. Siin saadakse kokku väga erinevate ettevõtjatega üle Eesti ja ka väljaspoolt tulnutega.See on igaastane võimalus Setomaa mikro-ja väikeettevõtetele, talunikele ning kunsti-ja käsitöömeistritele tekitada oma toodete/teenuste müügiga arvestatav käive. Paljud laadal kauplejad teenivad pea poole
oma aasta sissetuleku.
Toetuse suurus: 5355,00 eurot
Projekti periood: 31.12.2020-31.10.2021
Kontaktisik: Setomaa valla kantseleispetsialist Raili Mõttus, raili.mottus@setomaa.ee 
Toimetaja: ULVI OPER

Saatse muuseumi ekspositsiooni arendamine

Projektiga soovime uuendada ja täiendada tänast Saatse muuseumi püsiekspositsiooni. Projekti eesmärgiks on käsitlede seto kultuuri uuest perspektiivist, mida selliselt Setomaa muuseumides ega teistes Eesti muuseumides tehtud ei ole. Lähtepunktiks võtame piirid setode elus - anname teemale nii kohaliku kui ka kaugvaate - pidades meeles, et tegu on Euroopa välis piiriga. Uuendustega soovime tõsta külastajate arvu vähemalt 20% ja luua uusi teenusepakkumise võimalusi.
Toetuse suurus: 12 750,00 eurot
Projekti periood: 14.09.2020 - 31.10.2021
Kontaktisik: Setomaa Muuseumide direktor