Ametnike kontakt ja tööajad

9.05.19

Vallavalitsuse tööaeg E-R 8:00-12:00 ja 12:30-16:30

Vallavanem

Vallavanem Raul Kudre 525 6695  raul.kudre@setomaa.ee

Vastuvõtule registreerida telefonil 525 6695

Kantselei

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Vastuvõtt

Vallasekretär

 • andmekaitse
 • Vallavalitsuse teenistuse korraldamine
 • vallakantselei tegevuse juhtimine.
Martin Sulp 796 4733, 513 3960 martin.sulp@setomaa.ee T 13:00-16:00, R 9:00-12:00

Vallasekretäri nõunik

 • volikogu tegevuse korraldamine
 • sünni, surma, elukoha registreerimine
 • kirjade registeerimine
Helle Palok (Meremäe) 785 6666; 506 3199 helle.palok@setomaa.ee E-R 8:00-16:00

Kantseleispetsialist

 • sünni, surma, elukoha registreerimine
 • kirjade registeerimine
 • Mikitamäe piirkonna kultuuritegevus
Raili Mõttus (Mikitamäe) 795 4433, 5629 3445 raili.mottus@setomaa.ee E-R 9:00-12:00, 13:00-16:00

Kantseleispetsialist

 • sünni, surma, elukoha registreerimine
 • kirjade registeerimine
Margarita Kõdala 796 4733 vald@setomaa.ee E-R 9:00-12:00, 13:00-16:00

Sekretär

 • kirjade registreerimine
 • raamatute laenutamine Lütä küla laenutuspunktis
Keiu Einla (Luhamaa) 5333 5834 luhamaa@setomaa.ee E, N 8:45-13.45, T 9:00-18:00

 

Finantsosakond

Osakonna juhataja Leie Hääl 796 4772 leie.haal@setomaa.ee T 13:00-16:00, R 9:00-12:00
Vanemraamatupidaja Kaja Pargas 785 6685 kaja.pargas@setomaa.ee  
Raamatupidaja Liina Metsakaev 785 6685 liina.metsakaev@setomaa.ee  

 

Majandus- ja arendusosakond

Osakonna juhataja

 • planeeringud
 • maatoimingud 
Erika Joonas 796 4647, 5745 0133 erika.joonas@setomaa.ee T 13:00-16:00, R 9:00-12:00

Ehitusspetsialist

 • ehitustegevus
 • maamaks
Tiina Lepasaar 785 6635, 506 3225 tiina.lepasaar@setomaa.ee

Värska T 13:00-16:00, R 9:00-12:00, Meremäe K 9:00-12:00, Mikitamäe K 13:00-16:00

Arendusspetsialist

 • hanked
 • külaelu korraldamine
 • projektid
Ulvi Oper 785 6635,5786 9861 ulvi.oper@setomaa.ee T 13:00-16:00, R 9:00-12:00

Majandusspetsialist

 • valla teed
 • tänavavalgustus
Lauri Saar 796 4746, 520 4526 lauri.saar@setomaa.ee T 13:00-16:00, R 9:00-12:00

Haldusjuht

 • heakord
 • jäätmed
 • hulkuvad loomad
 • vallavara haldamine
Tarmo Kõiv 5629 3444 tarmo.koiv@setomaa.ee T 13:00-16:00, R 9:00-12:00

 

Haridus- ja kultuuriosakond

Osakonna juhataja

 • osakonna juhtimine ja valla haridusasutuste ja kultuuri korraldamine
Karin Viljus 796 4608, 5855 2772 karin.viljus@setomaa.ee  

Sotsiaalpedagoog

 • profülaktiline töö laste ja peredega.
Karmen Liping 5332 1871 karmen.liping@setomaa.ee E – Meremäe Kool (sh lasteaed ja Obinitsa rühm)

T, N – Värska Gümnaasium

K – Mikitamäe Kool (sh lasteaed)

R – Värska Lasteaed, Värska Avatud Noortekeskus ning etteregistreerimisel vastuvõtt vallamajas Värskas või teeninduspunktides Mikitamäe või Meremäel

Kommunikatsioonispetsialist

 • valla sise- ja väliskommunikatsioon
 • ajaleht "Vahtsõt Vallah"
Kelly Kittus 522 0661 kelly.kittus@setomaa.ee  
Noorsootöötaja Külli Piir  53420676  mikitamae.noortekeskus@setomaa.ee  

Sporditöötaja

 • spordiürituste planeerimine ja korraldamine
 • tervise- ja spordirajatiste korrashoid
Rein Zaitsev 5345 5911 rein.zaitsev@setomaa.ee  
Obinitsa külakeskuse administraator Taavi Möldri 5248093 obinitsa.kulakeskus@setomaa.ee     
Lüübnitsa külakeskuse administraator Niina Tsetshladze 5665 7924    


Sotsiaalosakond

Osakonna juhataja Merike Tein 796 4769, 513 4809 merike.tein@setomaa.ee T 13:00-16:00, R 9:00-12:00
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov 795 4346, 5660 0390 kaja.rozikov@setomaa.ee T 9:00-12:00, 13:00-16:00, N 13:00-16:00
Sotsiaaltööspetsialist Raina Kurg 508 6461 raina.kurg@setomaa.ee Meremäel:

E 08.00-12.00 ja 13.00-16.00;

N 13.00-16.00

Luhamaal vastavalt vajadusele

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär (lapsehoolduspuhkusel)   katre.pinnar@setomaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Anneli Jänesmägi 5385 4990 anneli.janesmagi@setomaa.ee T 9:00-12.00, 13:00-16.00:R 9:00-12:00, 13:00-16.00
Lastekaitsespetsialist Riina Siigart 5629 3440 riina.siigart@setomaa.ee  
Avahooldustöötaja Ulve Kala (Värska) 5356 3207    
Avahooldustöötaja Liia Jahimees (Värska, Mikitamäe) 5629 3447    
Avahooldustöötaja Liina Oinak (Mikitamäe) 5629 3443    
Avahooldustöötaja Arvo Lepasaar (Meremäe, Luhamaa)

5347

1743

   
Avahooldustöötaja Maret Utsal (Meremäe, Luhamaa)    Lapsehoolduspuhkusel  
Avahooldustöötaja