Ametnike kontakt ja tööajad

16.07.19

Vallavalitsuse tööaeg E-R 8:00-12:00 ja 12:30-16:30

NB! Setomaa Vallavalitsuse suvine tööaeg perioodil 01.07.2019-31.08.2019

E,T,K  08.00-17.00

N 08.00-16.30

R 08.00-15.00.

Vallavanem

Vallavanem Raul Kudre 525 6695  raul.kudre@setomaa.ee

Vastuvõtule registreerida telefonil 525 6695

Kantselei

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Vastuvõtt

Vallasekretär

 • andmekaitse
 • Vallavalitsuse teenistuse korraldamine
 • vallakantselei tegevuse juhtimine.
Martin Sulp 796 4733, 513 3960 martin.sulp@setomaa.ee

T 13:00-16:00, R 9:00-12:00

Vallasekretäri nõunik

 • volikogu tegevuse korraldamine
 • sünni, surma, elukoha registreerimine
 • kirjade registeerimine
Helle Palok (Meremäe) 785 6666; 506 3199 helle.palok@setomaa.ee

E-R 8:00-16:00

Puhkusel 11.07-09.08

Asendajad Martin Sulp ja Margarita Kõdala. Meremäe teeninduspunkti kantselei avatud E 8:00-12:00 ja N 12:30-16:30

Kantseleispetsialist

 • sünni, surma, elukoha registreerimine
 • kirjade registeerimine
 • Mikitamäe piirkonna kultuuritegevus
Raili Mõttus (Mikitamäe) 795 4433, 5629 3445 raili.mottus@setomaa.ee E-R 9:00-12:00, 13:00-16:00

Kantseleispetsialist

 • sünni, surma, elukoha registreerimine
 • kirjade registeerimine
Margarita Kõdala 796 4733 vald@setomaa.ee E-R 9:00-12:00, 13:00-16:00

Sekretär

 • kirjade registreerimine
 • raamatute laenutamine Lütä küla laenutuspunktis
Keiu Einla (Luhamaa) 5333 5834 luhamaa@setomaa.ee

E, N 8:45-13.45, T 9:00-18:00

Puhkusel 15.07-26.07

 

Finantsosakond

Osakonna juhataja Leie Hääl 796 4772 leie.haal@setomaa.ee T 13:00-16:00, R 9:00-12:00
Vanemraamatupidaja Kaja Pargas 785 6685 kaja.pargas@setomaa.ee  
Raamatupidaja Liina Metsakaev 785 6685 liina.metsakaev@setomaa.ee Puhkusel 01.07-19.07

 

Majandus- ja arendusosakond

Osakonna juhataja

 • planeeringud
 • maatoimingud 
Erika Joonas 796 4647, 5745 0133 erika.joonas@setomaa.ee

T 13:00-16:00, R 9:00-12:00

Puhkusel 04.07.-24.07.2019

Ehitusspetsialist

 • ehitustegevus
 • maamaks
Marge Liiva-Oiov 785 6635, 506 3225 marge@setomaa.ee

Värskas E, T ja N

Mikitamäel: 26. juuni, 10. juuli, 24. juuli, 14. august, 28. august

Meremäel: 3. juuli, 17. juuli, 31. juuli, 21. august.

Arendusspetsialist

 • hanked
 • külaelu korraldamine
 • projektid
Ulvi Oper 785 6635,5786 9861 ulvi.oper@setomaa.ee T 13:00-16:00, R 9:00-12:00

Majandusspetsialist

 • valla teed
 • tänavavalgustus
Lauri Saar 796 4746, 520 4526 lauri.saar@setomaa.ee

T 13:00-16:00, R 9:00-12:00

Haldusjuht

 • heakord
 • jäätmed
 • hulkuvad loomad
 • vallavara haldamine
Tarmo Kõiv 5629 3444 tarmo.koiv@setomaa.ee T 13:00-16:00, R 9:00-12:00

 

Haridus- ja kultuuriosakond

Osakonna juhataja

 • osakonna juhtimine ja valla haridusasutuste ja kultuuri korraldamine
Karin Viljus 796 4608, 5855 2772 karin.viljus@setomaa.ee Puhkusel 08.07-26.07 

Sotsiaalpedagoog

 • profülaktiline töö laste ja peredega.
Karmen Liping 5332 1871 karmen.liping@setomaa.ee E – Meremäe Kool (sh lasteaed ja Obinitsa rühm)

T, N – Värska Gümnaasium

K – Mikitamäe Kool (sh lasteaed)

R – Värska Lasteaed, Värska Avatud Noortekeskus ning etteregistreerimisel vastuvõtt vallamajas Värskas või teeninduspunktides Mikitamäe või Meremäel

Puhkusel 01.07-23.08 

Kommunikatsioonispetsialist

 • valla sise- ja väliskommunikatsioon
 • ajaleht "Vahtsõt Vallah"
Kelly Kittus 522 0661 kelly.kittus@setomaa.ee Puhkusel 08.07-21.07. Asendaja Margarita Kõdala

Sporditöötaja

 • spordiürituste planeerimine ja korraldamine
 • tervise- ja spordirajatiste korrashoid
Rein Zaitsev 5345 5911 rein.zaitsev@setomaa.ee  
         


Sotsiaalosakond

Osakonna juhataja Merike Tein 796 4769, 513 4809 merike.tein@setomaa.ee

T 13:00-16:00, R 9:00-12:00

Puhkusel 15.07-02.08.2019. Asendajad: Kaja Rõžikov 15.07-21.07. Raina Kurg 22.07-02.08

Sotsiaaltööspetsialist Kaja Rõžikov 795 4346, 5660 0390 kaja.rozikov@setomaa.ee

T 9:00 12:00, 13:00-16:00, N 13:00-16:00

Puhkusel 22.07-09.08. Asendaja Anneli Jänesmägi

Sotsiaaltööspetsialist Raina Kurg 508 6461 raina.kurg@setomaa.ee Meremäel:

E 08.00-12.00 ja 13.00-16.00;

N 13.00-16.00

Luhamaal vastavalt vajadusele

Sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär (lapsehoolduspuhkusel)   katre.pinnar@setomaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Anneli Jänesmägi 53854990 anneli.janesmagi@setomaa.ee T 9:00-12.00, 13:00-16.00:R 9:00-12:00, 13:00-16.00
Lastekaitsespetsialist Riina Siigart 56293440 riina.siigart@setomaa.ee  
Avahooldustöötaja Ulve Kala (Värska) 53563207    
Avahooldustöötaja Liia Jahimees (Värska, Mikitamäe) 56293447    
Avahooldustöötaja Liina Oinak (Mikitamäe) 56293443   Puhkusel 08.07-26.07. Asendaja Liia Jahimees.
Avahooldustöötaja Arvo Lepasaar (Meremäe, Luhamaa)

53471743

   
Avahooldustöötaja Maret Utsal (Meremäe, Luhamaa)    Lapsehoolduspuhkusel  
Avahooldustöötaja