Atraktiivsed puhke- ja huvitegevuse alad Meremäe ja Obinitsa külla

12.03.19

Projekti rahastati  „Eesti maaelu arengukava 2014–2020" meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule" raames ja kohaliku tegevusgrupi Piiriveere Liidri meetmest 1 summas 8502 eurot.

Projekti üldine eesmärk on tagada ühtlane, elanikkonna vanusstruktuurile vastav elukvaliteet, pakkudes kõigile vanusegruppidele erinevaid võimalusi huvitegevuseks ja parandada külade miljööväärtust ning muuta elukeskkond atraktiivsemaks.

Projekti otsene eesmärk on soetada ja paigaldada piknikulauad, pargipingid ning lauatennise laud, mis lähtuvad seto traditsioonilisest arhitektuurist ja mustritest Obinitsa ja Meremäe küladesse. Soovime valmistada kaks pühendusega pinki, üks neist pühendusega Meremäe valla 95. juubelile ja teine pikaajalisele hariduse andmisele Meremäel „110 aastat Haridust Meremäe külas". Pinkide ja laudade täpsed asukohad vastavad suurema osa kohalike elanike vajadustele ja väljakujunenud liikumisteedele.

Projekti tulemusel on nii kohalikel inimestel kui ka sise- ja välisturistidel kasutada pingid ja lauad huvitegevusteks, istumiseks, puhkamiseks, piknike pidamiseks või ka kogukondlike koosolekute korraldamiseks. Lauatennise laud võimaldab nooremal elanikkonnal sisustada värskes õhus vabaaega, treenida täpsust ja koordinatsiooni ning korraldada lauatennise turniire.

Toimetaja: KELLY KITTUS