22.05.20

Eriolukorra lõppemisest ja piirangute leevendamisest Setomaa vallas

- Alates 18.05.2020 on lubatud osaline kontaktõpe kõigis Setomaa valla haridusasutustes. Kõigil õppijatel ei teki alates 18.05.2020 kohustust kontaktõppes osaleda ning seetõttu jätkub ka distantsõpe. Õppetöö korralduse osas annavad koolid informatsiooni e-päeviku kaudu. 

- Alates 04.05.2020 on avatud Meremäe lasteaiarühm. Värska Lasteaias ja Mikitamäel on endiselt avatud valverühmad. Kõigi Setomaa valla lasteaiarühmade, sh Obinitsa lasteaiarühma töö jätkub tavapäraselt alates 18.05.2020.

- Värska Muusikakoolis on lubatud kontaktõpe alates 18.05.2020Õppetöö korralduse osas annab huvikool informatsiooni elektrooniliste vahendite kaudu. 

- Setomaa Noorsootöö Keskus jätkab tavapärast tööd alates 18.05.2020. Täpsem info noorsootööspetsialistidelt.

- Alates 18.05.2020 jätkab tööd Setomaa Kultuurikeskus. Täpsem info kultuurikeskuse töökorralduse kohta edastatakse asutuse elektrooniliste kanalite kaudu. Obinitsa Külakeskuses ei saa kasutada ka saunasid ega külastada jõusaali. 

- Alates 02.05.2020 on lubatud Setomaa Muuseumid õuealal olevate eksponaatide külastamine, kui külastajaid on grupis maksimaalselt 10 inimest ja nad järgivad 2+2 reeglit ning Setomaa Muuseumid on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu muuseumi territooriumil ning alates 11.05.2020 on lubatud Setomaa Muuseumid hoonete siseruumide külastamine, kui seal järgitakse eritingimusi. Samuti lubatakse sissepääs muuseumi õuealadel asuvatesse eksponaatidesse. Järgida tuleb endiselt 2+2 reeglit (v.a perekonnad). Ühiskülastuste puhul on eeltingimus maksimaalselt 10 inimest grupis. Kuna viirus võib levida ka saastunud pindadelt, siis ei ole lubatud külastajatele jagada füüsilisel kandjal olevaid tasuta infomaterjale (nt reklaambuklette). Samal põhjusel ei ole lubatud korraldada ühiselt kasutatavate töövahenditega loovtöid ja töötubasid. Riskirühma kuulujatele on muuseumis või näitustesaalis liikudes soovituslik katta hingamisteed. 

Alates 02.05.2020 on Seto Tsäimaja avatud külalistele tingimusel, et peetakse kinni 2+2 reeglist ning sisse- ja väljapääsu juures on tagatud klientidele kasutatavad desinfitseerimisvahendid.

- Setomaa Hooldekodus viibivate klientide külastused on lubatud alates 1. juunist 2020. Täpsemat informatsiooni külastuse nõuete kohta jagab hoolekandeasutus. 

- Setomaa Vallavalitsus ootab informatsiooni abivajavate inimeste kohta Setomaa vallas! Täpsem info SIIN.

- Alates 02.05.2020 on avatud Setomaa valla staadionid spordi- ja liikumisürituste korraldamiseks tingimusel, et osalejaid on grupis maksimaalselt 10 ja peetakse kinni 2+2 reeglist ning tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Alates 02.05.2020 on lubatud huviringide ja treeningtegevus välitingimustes tingimusel, et grupis on maksimaalselt 10 inimest ja järgitakse 2+2 reeglit ning tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Alates 11.05.2020 on avatud kõik valla omandis olevad avalikud mänguväljakud ja välijõusaalid. 

-Alates 18.05.2020 jätkub Setomaa valla raamatukogude, sh Obinitsa postipunkti tavapärane töö. 

-Setomaa valla hallatavate asutuste juhid lähtuvad asutuse töökorraldusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eritingimuste täitmisest ning vastavate valdkondade ministeeriumite poolt antud juhistest.

-Setomaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajaid lähetusse ja koolitustele ei lubata. 

-Alates 18.05.2020 on etteregistreerimisel võimalik kodanikel Setomaa Vallavalitsuse ruumides ja teeninduspunktides kohapeal rahvstikuregistri toimingute tegemine. TÄPSEM INFO SIIN. Kõik asjaajamised soovitame korraldada telefoni või e-posti teel. Taotlused ja avaldused palume edastada peamiselt elektrooniliselt aadressile vald@setomaa.ee

Vallavalitsuse ametnike kontaktid leiate valla kodulehelt https://setomaa.kovtp.ee/kontaktid 

!TÄIENDAV INFO: tel. 796 4733 ja väljaspool tööaega tel. +372 513 3960

- Setomaa valla kodanikud saavad oma muredega pöörduda ka valla kriisikomisjoni poole. Kriisikomijsoni kontaktid alljärgnevalt:

Raul Kudre

raul.kudre@setomaa.ee

+372 525 6695 Telefoninumbrile võib helistada ööpäevaringselt!

Merike Tein

merike.tein@setomaa.ee

+372 513 4809

Lauri Saar

lauri.saar@setomaa.ee

+372 520 4526

Tarmo Kõiv

tarmo.koiv@setomaa.ee

+372 5629 3444

Raivo Kunst

raivo.kunst@rescue.ee

+372 506 1680

Arvi Suvi

arvi.suvi@politsei.ee

+372 525 2321

 

NB! Ametlikult kinnitatud ja pidevalt täieneva info koroonaviiruse kohta leiate Terviseameti kodulehelt SIIT.

Tervist puudutavate küsimuste korral helistage perearsti nõuandetelefonile 1220 või +372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).

Alates esmaspäevast, 16. märtsist 2020 on avatud koroonaviiruse kriisitelefon numbriga 1247, mis pakub ka psühholoogilist esmaabiTelefon töötab ööpäevaringselt ja on helistajatele tasuta.

 

Toimetaja: KARIN VILJUS