Ehitustegevus

18.05.20

 

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotluste vormid saab alla laadida siit:  https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

Ehitusregister https://www.ehr.ee

Riigilõivuseaduse leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001?leiaKehtiv

 

Setomaa Vallavalitsuse arvelduskontod riigilõivu tasumiseks:

SEB Pank EE511010402018388001

Swedbank EE212200001120245346