LÜHIKOKKUVÕTE TOIMUNUD TEGEVUSTEST

20.04.18

 

VÄRSKA NOORTEKESKUSE TEGEVUSED 2017-2018

Koostöögrupi programmi toetus muutis Värska noorte koolivälise aja palju mitmekesisemaks ja huvitavaks. 2016 õppeaastal alustasid tegevusega kaks huviringi (tants ja tehnika).Noored kohtusid juhendajatega 2x nädalas noortekeskuses. Eesmärgiks oli tekitada noortes liikumisharjumus ja julgustada neid looma midagi ise. Lisaks  tegutsevatele ringidele toimus noortele lisaks  elamusi ja häid emotsioone pakkuv õppepäev, mille eesmärk oli kaasata noored,kes igapäevaselt noortekeskust ja sealseid huvitegevusi ei külasta. 

Lisaks tavapärastele huviringi tegevustele (tants ja tehnika) oli noortel võimalus osaleda Põlvamaa  noorte sõbrapäevapeol Räpinas, kus peaesinejaks oli Tanel Padar and the Sun. Väga emotsionaalseks ja meeldejäävaks kujunes  Tartu Lille Maja läbiviidud foorumteatri õpituba „head suhted koolis". Käsitleti noori puudutavaid teemasid ning väga noorte poolt oli tagasiside väga emotsionaalne.  

Märtsi esimesel nädalal toimus väljasõit Valka, kus noored osalesid seikluslikus rollimängus. Vabadussõja Paju lahingupaigas nägid noore militaarsõidukeid, metsavenna punkrit ja arvukat relvakogu. Seikluspäeva eesmärk  oli pakkuda emotsioone, mis töödeldakse inimese, grupi ja juhendaja abiga kogemusteks.  Lihtsalt tegevus tegevuse pärast on kindlasti huvitav, kuid kaugel sellest,mida pakuvad kavandatud tegevused. Päev oli noortele atraktiivne motiveeriv ajend aktiivseks osalemiseks ning õigesti läbiviiduna soodustas noorte avatust uutele mõtetele ja algatustele.

Aprillis lisandusid tavapärastele ringitundidele juurde „nipitund" ,kus eesmärgiks oli arendada noortes loovust ning õpetada materjale ja vahendeid taaskasutama.

Mais jätkusid seikluskasvatuslikud õppepäevad ,kus noored õppisid metsatarkusi.  Väga õpetlik ja aktiivne päev oli noortel vibulaskmis koolituspäev,kus lisaks õppisid osalenud noored ka looduses viibimist. Skatepargi noorteaktiivi eestvedamisel toimusid koos juhendajaga ühistreeningud.  Noortekeskuses toimus meigikoolitus, kus juhendaja jagas noortele lihtsaid meigivõtteid ja teadmisi,kuidas oma näonaha eest hoolitseda. Juunis toimus Värska Avatud Noortekeskuse sünnipäev,kuhu  ootasime külla Põlva maakonna noortekeskusi,lapsevanemaid ,toetajaid ja valla elanikke. Selle sündmuse raames toimus elamusspordi töötuba,kus kõigil sünnipäeva külalistel oli võimalus nautida bmx demonstratsioon esinemist ning peale esinemist oli noortel võimalus ka juhendaja juhendamisel proovida sõita trikirattaga.

2017aasta õppeaasta algas väga aktiivselt ja  tegusalt. Sellest õppeaastat alustas taas tantsuring kahe rühmaga ning noored on saanud osaleda adrenaliini pakkuvatel seikluslikel  õppepäevadel, kuulanud loenguid seikluskasvatusest. Lisaks soetati mitmeid vahendeid selleks,et noorte kooliväline aeg oleks veelgi mitmekülgsem ja atraktiivsem. Tunnustatud on noorteaktiivi selleks,et  esile tõsta noorte silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi.   Noorteaktiiv  teeb ettevalmistusi selleks,et korraldada noortele  ühisüritus,kuhu ootame osalema ka  piirkonna noortekeskusi.