Eesti-Venemaa piiriülene koostöö projekt „HEALTHY“,

2.06.21

01.05.2019 algas Eesti-Venemaa piiriülene koostöö projekt „HEALTHY", mille eesmärk on tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende allüksuste koostööd, et edendada Eesti ja Venemaa piirialade elanike tervislikke eluviise kohalikele elanikele ja turistidele. Erieesmärk on laiendada sportimise- ja vaba aja veetmise võimalusi ning hõlbustada sellega seotud inimeste vahelist koostööd kohalike elanike ja turistide jaoks Eesti ja Venemaa piirialadel.
Projekti juhtpartner on Setomaa Vallavalitsus Partneriteks on Pihkva oblast, Värska Orienteerumisklubi Peko, Räpina Vallavalitsus ja Räpina spordiklubi.

Projekti periood on 01.05.2019 – 31.10.2021.
Projekti kogueelarve on 150 750,00 eurot, millest Eesti-vene programmi toetus on 135 675,00 eurot.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 koduleht

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht

Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi koduleht

Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi koduleht

___________________________

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Setomaa Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. 

 

Kontaktisik projekti tegevuste osas: Rein Zaitsev, rein.zaitsev@setomaa.ee, 5345 5911

Toimetaja: ULVI OPER