Eesti EL välispiiri programmi projekt "HEALTHY"

27.06.22

31.detsembril 2021 jõudis lõpule 2019.aasta maikuus alanud  projekt „HEALTHY", mille eesmärgiks oli tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende allüksuste koostööd edendamaks Eesti ja Venemaa piirialade elanike tervislikke eluviise. Projekti tulemusena laiendati kohalike elanike ja külastajate sportimise- ja vaba aja veetmise võimalusi ning toetati sellega seotud inimeste vahelist koostööd. Värskasse, Räpinasse ja Pihkvasse paigaldati sportimiseks vajalikke vahendeid ning soetati võistluste läbiviimiseks vajalikku varustust. Kokku korraldati 40 erinevat spordiüritust ning -võistlust: võrk-, jalg- ja korvpalliturniirid, rahvajooksud, rattamatkad ja -võistlused, kergejõustikuvõistlused, orineteerumispäevakud, triatlonid, võimlemisüritused, matkad jne. Kokku oli üritustel ca 4500 osalejat, millest ca 2700 olid täiskasvanud ning 1800 lapsed. Kooliõpilased kohtusid ühises spordilaagris Värskas. Spordi- ja liikumisharrastajatele valmis virtuaalne matka-rattaraja kaart, mis on kättesaadav siin: https://setomaa.kovtp.ee/rapina-varska-pihkva


Projekti „Healthy" juhtpartner oli Setomaa Vallavalitsus ning partneriteks Pihkva oblast, Värska Orienteerumisklubi Peko, Räpina Vallavalitsus ja Räpina spordiklubi.

Projekt kestis 01.05.2019 – 31.12.2021.
Projekti kogueelarve oli 150 750,00 eurot, millest Eesti EL välispiiri programmi toetus 135 675,00 eurot.

Projekti ER78 Healthy kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht

___________________________

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt (teie asutuse nimi) ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontaktisik projekti tegevuste osas: Rein Zaitsev, rein.zaitsev@setomaa.ee, 5345 5911

Toimetaja: ULVI OPER