Eesti-Venemaa piiriülene koostöö projekt „HEALTHY“,

19.06.19

01.05.2019 algas Eesti-Venemaa piiriülene koostöö projekt „HEALTHY", mille eesmärk on tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende allüksuste koostööd, et edendada Eesti ja Venemaa piirialade elanike tervislikke eluviise kohalikele elanikele ja turistidele. Erieesmärk on laiendada sportimise- ja vaba aja veetmise võimalusi ning hõlbustada sellega seotud inimeste vahelist koostööd kohalike elanike ja turistide jaoks Eesti ja Venemaa piirialadel.
Projekti juhtpartner on Setomaa Vallavalitsus Partneriteks on Pihkva oblast, Värska Orienteerumisklubi Peko, Räpina Vallavalitsus ja Räpina spordiklubi.

Projekti periood on 01.05.2019 – 30.04.2021.
Projekti kogueelarve on 150 750,00 eurot, millest Eesti-vene programmi toetus on 135 675,00 eurot.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel. Programm täiendab Euroopa Liidu ja Venemaa üldisi suhteid, mis keskenduvad abikõlblikele piirialadele mõlemal pool piiri.
Kontaktisik projekti tegevuste osas: Rein Zaitsev, rein.zaitsev@setomaa.ee, 5345 5911

Toimetaja: KELLY KITTUS