Eesti-Läti koostööprojekt "Act Local"

Projekti partnerid
MTÜ Setomaa Liit, Alutaguse vallavalitsus, Ape vald, Engure vald
 
Projekti eesmärk
Maapiirkondade äärealadel elavad inimesed, kes asuvad kaugel linnakeskustest, on töö leidmisel nõrgemal positsioonil. See on peamiselt seotud perekondlike kohustustega ja pikkade vahemaadega. Paljudes külades on aga kohalikud inimesed valmis elukeskkonda parandama. Projekti eesmärk on luua parem juurdepääs kohalikele tööturgudele ja pakkuda uusi töövõimalusi Setomaa, Alutaguse, Ape ja Engure maapiirkondades elavatele inimestele. Partnerid julgustavad ja toetavad kohalike inimeste koostööd, et nad saaksid oma jõud ühendada, et luua endale uusi töövõimalusi. Uueks lahenduseks on kohalike elanike ja külastajate jaoks vajalike kogukondlike teenuste kujundamine. Nendeks võivad olla näiteks eakate koduhooldus, noorsootöö, noorte/laste hobi- ja vabaajategevused, kultuuriteenused jne.
 
Projekti tegevused
Projekti eesmärk saavutatakse kohalikele inimestele ja külastajatele suunatud kogukonnateenuste kujundamisega 17-s maapiirkonna külakogukonnas (4 Apes, 3 Engures, 5 Setomaal, 5 Alutagusel). Esiteks hindavad partnerid nende 17 külakogukonna potentsiaali ja ressursse ning koostavad nende jaoks tegevuskavad, mis kirjeldavad teenuste sisu ja sihtgruppe, ressursse, finantsplaane, investeerimisvajadusi, koostöömudelit kohaliku omavalitsusega jne). Seejärel koostavad partnerid külakogukondadele koolitusprogrammi, mis vastab nende tegelikele vajadustele. Koolitusprogramm sisaldab kokku 26 teoreetilist ja 16 praktilist õppepäeva. Partnerid organiseerivad 2 õppereisi teistesse Eesti ja Läti piirkondadesse, et õppida teiste piirkondade headest kogemustest kogukonnateenuste pakkumisel. Õppereiside ajal korraldatakse ka ühised seminarid. Kogukondadele, kes on valmis alustama teenuste pakkumisega juba projekti elluviimise ajal, saavad partnerid soetada väikesemahulisi seadmeid, mis on teenuste pakkumise alustamiseks hädavajalikud. Teenuste kavandamisel ja elluviimisel toetavad külakogukondi kogenud eksperdid.
 
Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus mai 2019 – aprill 2021.
 
Projekti Act Local elluviimist toetab Kesk-Läänemere programm 2014–2020.
 
Projekti kontaktisik Setomaa vallas: Ulvi Oper, ulvi.oper@setomaa.ee, 5786 9861.