Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid Setomaa vallas

 

Setomaa valla tänavavalgustuse renoveerimine

Projekti eesmärgiks on elektrienergia tarbimise vähenemine kuna LED lambid on olemasolevatest valgustitest säästlikumad ning väheneks keskkonda paisatava süsihappegaasi kogus. Maanteede ja põhitänavate ääres tänavavalgustuse taristu renoveerimine aitab parandada vähest valgustatust ning oleks ohutum nii jalakäijatele kui mootorsõidukijuhtidele.

Tegevused:

  • Vanade betoonpostide ja puitpostide asemele paigaldatakse uued metallpostid ja LED valgustid.
  • Metallpostidel tänavavalgustuspunktides asendatakse valgustid LED valgustite vastu.
  • Kohtades, kus postid ei kuulu Setomaa Vallavalitsusele, asendatakse olemasolevad valgustid uute LED valgustite vastu.
  • Lüübnitsa, Beresje ja Meremäe külades, kus enamus tänavavalgustite postid ei kuulu Setomaa Vallavalitsusele, paigaldatakse projekti väliselt uued metallpostid.
  • Paigaldatakse uus kaabeldus piirkondadesse, kus on õhuliinid.

Projekti toetati Keskkonnainvesteeringute Keskuse tänavavalgustuse taristu renoveerimise taotlusvoorust, projekti number on 2014-2020.6.03.18-0119.

Projekti kogumaksumus on 365 719,32 eurot, millest 216 826,56 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti periood: 25.02.2019 - 30.04.2021