Kultuuriseltsid- ja kollektiivid

9.09.19

Setomaa vallas on palju aktiivseid kultuurikollektiive. Põhiliselt tegeletakse seto kultuuriga, kuid on ka aktiivseid laulukoore ja tantsukollektiive. Paljud MTÜ-d aitavad edendada piirkonna kultuuri- ja seltsielu. MTÜ Taarka Pärimusteater toob igal suvel Setomaa lavadele ühe uue pärimuskultuurilise lavastuse ja korraldab noortele teatrilaagreid. Pärimusteatri edendamine hoiab ja arendab seto kultuuri ning rikastab piirkonna kultuurielu.

Leelokoorid. Helmine, Verska naase', Kuldatsäuk, Mokornulga leelokoor, Hõpõhelme' ja Meremäe mehe', Seto Miihi Summ, Õiõ Seto' ja laste leelokoorid Laanõtsirk, Helmekese' ja Mikitamäe kooli folklooriring.

Tantsurühmad. Poloda Piigad, Lustiline, Värska Iginoored, Värska Verinoored ja Hõbehall. Laulukoorid. Värska naiskoor, Meremäe-Obinitsa naiskoor, Meremäe pensionäride lauluansambel Meribel ja Nedsäjä kunnakuur.

Pillirühmad. Karmoškaansambel Karmona, Värska Muusikakooli pilliklubi. Ansamblid. Seto kultuuril põhinevad ansamblid Tuhkwizza, Pääväpüürdjä, Zetod ja Kiiora.

Peobändid Nedsaja Küla Bänd, Einar ja Ojar, ansambel Aare, Stand By ja Sinu Naine.

Pensionäride seltsid. Obinitsa Pensionäride Selts, Meremäe Pensionäride Selts, Värska Pensionäride Selts Ehavalgus ja Mikitamäe eakate klubi.

Käsitööseltsid. Seto Käsitüü Kogo, Värska käsitööselts Kirävüü, Mikitamäe Naisteklubi Mixina ja Meieselts Meroos Meremäel.

Teater. Taarka Pärimusteater, Karisilla külateater.

Kultuuriseltsid. MTÜ Meremäe Kultuuriühing, MTÜ Seto Ateljee-Galerii, MTÜ Lõhmuse Selts, MTÜ Seto Küük, MTÜ Obinitsa Seto Muuseumitarõ selts, MTÜ Treski Küün, Sihtasutus Setu Kultuuri Fond, MTÜ Tedrekuke, MTÜ Rahusoo, MTÜ Ostrova Festivalid, MTÜ Järveääre, MTÜ Seto Infoselts, Obinitsa Raamatusõprade seltsing, MTÜ Estonian Live Music Agency, MTÜ Obinitsa naisselts Miitsirk, MTÜ Seto Jaanituli, MTÜ Seto Folk, MTÜ Ilumetsa Rongipeatuse Sõbrad, MTÜ Helivõlu, MTÜ Hõimuhelü. 

Toimetaja: KELLY KITTUS