Lüübnitsa sibula- ja kalalaat 2018

7.11.18

 

Laada ajakava

Laupäev 25.august

10.00 Avamine – päevajuht, vallavanem
10.10  rahvatantsurühm Hõbehall
10.35  leelokoor Helmine
11.10  rahvatantsurühm Hõbehall
11.30  karmoškaansambel Karmona
12.00 ansambel Mahmõr
13.00  rahvatantsurühm Pilistvere Pilgar
13.25 Autasustamine
13.35 rahvatantsurühm Pilistvere Pilgar
14.10 Ansambel Härra Kuu
15.10 Karisilla Külateater ja meeste showtantsutrupp VäntWõllid
16.10  Ansambel Härra Kuu
17.10 Meeleolumuusika


Pühapäev 26.august

10.00 leelokoor Verska Naase
10.40 rahvatantsurühmad Paras Paar, Eideratas, Triibu Liine Verioralt
12.00 Nedsaja Küla Bänd

 

 

Lüübnitsa sibula- ja kalalaata toetab: 

 

 

KAUPLEJATE REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD, SEST KOHAD ON TÄITUNUD!

Üldtingimused

Laat toimub 25. ja 26.augustil 2018 Setomaa valla Lüübnitsa külas.

* Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:
E-post: vald@setomaa.ee
Telefon: +372  5629 3449 (infotelefon töötab alates 02.aprillist kuni 17.august. 2018 tööpäeviti kella  9.00 – 16.00).

* Kui kauplemistegevuseks on vajalik elektrienergia tarbimine, siis tuleb kauplejal sellest korraldajat laadale registreerimisel teavitada läbi registreerimisvormi.

* Elektrivarustuse tagab korraldaja vaid kauplejale, kellele see on vajalik põhitoodetega kauplemiseks (toidukaubad, muud riknevad kaubad, esitlusseadmed jne) ja toitlustajatele.
* Toitlustajate kohtade arv on piiratud (10) ning pärast 18.maid teeb laada korralduskomisjon nädala jooksul otsuse toitlustajate valikust laadale. Otsustamisel võetakse arvesse eelmiste aastate head koostööd ja ausust ning menüü sobivust meie laadale. Toitlustajatel, alkohoolsete jookide, tubakatoodetega kauplejatel on vajalik registreering majandustegevuse registris.
* Kauplejatele ei garanteerita vahendeid kaupade eksponeerimiseks (lauad, pingid jms).

* Laada territooriumil on kuivkäimlad ja kätepesujaamad tasuta kasutamiseks.

* Kauplejal on võimalik ööbida oma müügiplatsil või telkida parkimisalal või järve ääres.


Kauplemiskoha hinnad laadaalal
Müügikohtade hinnad on kehtestanud Setomaa vallavalitsuse 15.01.2018 korraldusega nr.15 ja korraldusega26.02.2018 nr.93  alljärgnevalt:
1.2.1 käsitööga kauplejatele – 8 eurot/jm
1.2.2 toidukaubaga kauplejatele – 10 eurot/jm
1.2.3 istikutega kauplejad – 8 eurot/jm
1.2.4 tööstuskaubaga kauplejatele – 10 eurot/jm
1.2.5 toitlustamine – 5 eurot/m2
1.2.6 toitlustamine koos alkohoolsete jookidega – 6 eurot/m2
1.3 Soodustingimustel väljastatavad müügikohad
1.3.1 Setomaa valla  elanikele  3x3 m -10-eurot ja iga lisanduv meeter 5 euro/jm
1.3.2 Lüübnitsa-, Beresje- ja Audjassaare külaelanikele – 3x3 m müügipind tasuta ja iga lisanduv meeter – 5 eurot/jm
1.3.3 Setomaa õpilasfirmadele on kauplemiskoht
1.4 Laadapäeval ostetud müügikoha hind korrutatakse kahega

* Müügikohad mõõdetakse vastavalt registreerimisvormis märgitud mõõtudele (jooksev meeter). Toitlustajate müügikoha moodustab toiduvalmistamise ja klientide teenindamise (sh. laudade, pinkide) ala (registreerimisvormil laius x sügavus).
* Korraldaja jätab endale õiguse eemaldada laadalt tasuta kohal kaupleva võõra kaupleja.
Elekter
* Elektrienergia kasutamine on võimalik ainult selleks ettevalmistatud kauplemiskohtades, eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest:
● variant 1: kuni 1,2 kW – 10 eurot;
● variant 2: kuni 2,2 kW – 15 eurot.

* Kauplejad, kes vajavad elektrit, peavad registreerumisel (läbi registreerimisvormi) esitama kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega (Nt. Elektriline veekeedukann 1 tk võimsusega 1500 W ja elektriline külmik 1tk võimsusega 300 W ). Korraldaja annab igale elektritarbijale oma pistikupesa, millel on eraldi elektrikaitse.
* Igal Kauplejal peab olema kaasas vähemalt 50 meetrine niiskuskindel pikendusjuhe (vähemalt 3*1,5mm²). Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja töökorras ning vastama CEE normidele.

Registreerumine laadale

REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD, SEST KOHAD ON TÄITUNUD!


* Pääs laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu. Eelregistreerimine toimub ajavahemikus 02.aprill – 17. august 2018, toitlustajatel 02.aprill– 18.mai 2018
* Registreerimisvormid on saadaval siin: registreerimisvorm kauplejatele
                                                                  registreerimisvorm toitlustajatele

* Korraldajad vaatavad laekunud registreerimistaotlused läbi 2 tööpäeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud e-posti aadressile.
* Pärast registreeringu kinnitamist edastatakse kaupleja e-posti aadressile arve, mis tuleb tasuda arvel toodud kuupäevaks  Setomaa Vallavalitsuse arvelduskontole nr. EE511010402018388001  SEB Pangas. Tasumisel märkida selgitusse Lüübnitsa laat ja arve number. Koopia maksekorraldusest palume kaasa võtta.

* Registreering jõustub pärast registreerimistasu laekumist.

* Õigeaegselt tasumata arve puhul tühistatakse registreering.

* Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 13. augustiks 2018. Vastavasisuline teavitus tuleb saata e-posti aadressile


Kauplemiskoha ülesseadmine ja mahavõtmine
* Müügikohtade ettevalmistamine ja kättenäitamine toimub reedel 24.augustil kella 17.00-22.00 ja laupäeval 25.augustil ja pühapäeval 26.augustil kella 6.00-8.00. Hilinejaid laadaplatsile ei lubata.
* Iga Kaupleja saab müügiplatsi kohta 2 tasuta käepaela, toitlustajad kuni 4 käepaela. Käepaelad väljastatakse laadaplatsi väravas, müügipilet müügikoha kättenäitamisel. Lisakäepaela eest tuleb tasuda 4 eurot.

* Korraldaja jätab endale õiguse paigutada Kauplejad vastavalt kaubagruppidele.
* Korraldaja ei vastuta Kaupleja vigastuste ega isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest laada toimumiskohas või parkimisaladel.
* Korraldaja ei vastuta Kaupleja laada toimumiskohta jõudmise eest ning palub järgida liikluskorraldajate poolt kehtestatud liiklemis- ja parkimiskorda.
* Korraldaja ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.
* Iga Kaupleja on kohustatud oma müügiplatsi korras hoidma kogu müügitegevuse vältel, laada lõppedes selle koristama ning viima prügi ja jäätmed selleks ettenähtud kohta.
Toimetaja: KELLY KITTUS