Setomaa valla rahuloluküsitlused

15.06.21

Setomaa valla rahuloluküsitlus 2021

Setomaa Vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mille tulemusi kasutatakse Setomaa valla arengukava muutmisel ning strateegiliste eesmärkide mõõtmisel.

Küsitluse leiab meie kodulehelt üldinfo alt ja uudistest.

Küsitlusele vastamine võtab aega kuni 10 minutit.

Küsitlus on anonüümne.

RAHULOLUKÜSITLUS 2021 SIIN

Vastata saab 29. juunini 2021. a.

 

Setomaa valla rahuloluküsitlus 2020

Rahuloluküsitluse tulemused annavad tagasisidet tegelikkusest

 

Alati on hea teada, mida meie valla elanikud elust Setomaal arvavad ja kõige parem tagasisidestamise võimalus on läbi rahulolu-uuringute, mille vald võttis ette korraldada suve hakul. Küsitluse tulemus näitas, et enamasti ollakse erinevate teenustega rahul, kuid kindlasti on arenguruumi. Küsitluse tulemused on tähtsad edaspidiste arengukavade koostamisel. Vaatleme lähemalt mõningaid peatükke.

ULVI OPER, arendusspetsialist

 

Setomaa Vallavalitsus viis valla elanike seas läbi rahuloluküsitluse perioodil 29.05 – 07.06.2020. Tulemusi kasutati Setomaa valla arengukava muutmisel ning strateegiliste eesmärkide mõõtmisel.

Setomaa valla visiooni kohaselt on vald aastal 2028 väärt elupaik ja tuntud turismi- ning kuurortpiirkond. Siin elab ja tegutseb ettevõtlik ja kokkuhoidev lasterikas kogukond. Setomaa inimesed annavad järgmistele põlvkondadele edasi elujõulise seto keele, kultuuri ning puhta looduse. Setomaa on tunnustatud mahepiirkond, kus väärtustatakse uuenduslikke ja säästvaid lahendusi. Setomaa on jätkusuutlik, jõukas ning võimekas vald, kus elavad õnnelikud ja rahulolevad inimesed.

Rahuloluküsitlusele vastas kokku 204 inimest, kõige suurema osakaaluga vastanuid oli vanusegrupis 25–54 ehk 61,3%.

 

RAHULOLUKÜSIMUSTIKU KOKKUVÕTE

 

Toimetaja: INDREK SARAPUU