2.12.19

Setomaa Vallavalitsus kuulutas välja Setomaa valla elanikuks registreerimise kampaania kuni 27.12.2019! 

Kampaania eesmärkideks on registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Setomaa valda. Ootame eelkõige registreerima neid elanikke, kes ei ole mingil põhjusel end valla elanikuks vormistanud. Aga kindlasti ka neid, kes sooviksid Setomaa valda elama asuda. Elukoha registreerimise kohta loe Setomaa valla kodulehelt: https://setomaa.kovtp.ee/elukoha-registreerimine


Setomaal on iga inimene oluline!

Täpne ülevaade oma elanike arvust ja vanusest võimaldab vallal paremini elukorraldust planeerida. Tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub registreeritud elanike arvust. Seetõttu on oluline, et Sinu elukohaandmed oleksid ajakohased, kuna see mõjutab näiteks erinevate toetuste taotlemist.

Igale isikule, kes on registreerinud end ajavahemikus 01.11.2019–27.12.2019 Setomaa valla elanikuks ning kes omab 1. jaanuari 2020 seisuga kehtivat elukoha registreeringut Setomaa vallas, loositakse välja auhindu. Peaauhinnaks on 250 eurone Coopi kinkekaart! Lisaks loositakse välja viis väiksemat auhinda kõigi vahel, kes on end ajavahemikus 01.01.2019–27.12.2019 Setomaa valla elanikuks registreerinud ja omavad loosimise hetkel kehtivat elukohta Setomaa vallas ning lisaks loositakse välja viis auhinda kõigi Setomaa valla elanike vahel!

Auhinnad antakse üle jaanuari kuu jooksul. 

 
Toimetaja: KELLY KITTUS