Eesti-Vene koostööprojekt SME Access

10.04.22

Projekti „SME Access" eesmärk on edendada kohalikku väikeettevõtlust, parandada teede infrastruktuuri, rajada uusi turuplatse ning anda piiriäärsetele ettevõtjatele uusi teadmisi.

Projekti raames kaetakse mustkattega Värska-Saatse vaheline teelõik kuni Saatse piiripunktini ja rekonstrueeritakse Gverston-Krupp-Kulje tee esimene etapp Petseri rajoonis. Kokku rekonstrueeritakse enam kui 20 kilomeetri ulatuses maanteed. Setomaa valda luuakse kolm kergliiklusteed ja rekonstrueeritakse kolm parklat. Samuti rajatakse Petseri linna turuplats ning soetatakse Värska turuplatsi müügiletid. Enam kui 30 väikeettevõtjat ja kohalikku talupidajat nii Eestist kui Venemaalt saavad tulevikus kasutada oma äritegevuses heal tasemel kohalikku teedevõrku ning turuplatse.

Projekti juhtpartner on Setomaa vald. Partneriteks on Petseri rajooni adiministratsioon , Pihkva oblasti majandusarengu ja investeeringupoliitika komitee, Pihkva oblasti transpordikomitee ning Maanteeamet.

Projekti periood: 01.04.2019 - 30.09.2022

Projekti kogueelarve: Projekti kogueelarve on 5 050 000 eurot, millest Eesti-Vene programmi toetus on 4 039 721,80 eurot.

Projekti ER1 SME Access kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt (teie asutuse nimi) ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontaktisikud:

Raul Kudre, raul.kudre@setomaa.ee, 525 6695

Ulvi Oper, ulvi.oper@setomaa.ee, 5786 9861

Lauri Saar, lauri.saar@setomaa.ee, 520 4526

Toimetaja: ULVI OPER