« Tagasi

Eesti Vabaõhumuuseumi Vanatalo man seto mihklipäiv üteh sibula- ja kalalaadoga

Ka sjoo aasta tulõ Eesti Vabaõhumuuseumi Vanatalo man seto mihklipäiv üteh sibula- ja kalalaadoga. Tii kõik olõdõ veiga oodõt!

Kutsminõ om kiräle mano pant, kae perrä. Puulpühä, 7. oktoobril kell 11.00 om palvus, amõtlik alostus kell 12, laat nakas pääle joba kellä 10st.

Andkõ tiidä uma tulõmisõst/mittetulõmisõst kõkõ ildambalt 28. septembrist, sis tiidvä' kõrraldaja' arvõsta.

Setomaa ,Võro, Põlva, Tarto nulkõ rahvas! Setomaa Liit om telnü bussi 07.10.mihklipääväle sõidust. Sõitu tugi Setomaa kultuuriprogramm. Mineki kelläao anna tiidä nätäl inne sõitu. Andkõ Hõrna Aarele tiidä kost pargist ja pallo tahtva bussiga sõita.

Hõrna Aare +372 56222348

Tuõmi kokko, söömi, joomi ja kul'atami ütehkuuh! Olõdõ oodõt Tallnahe muuseumi moro pääle!

 

Leelopark Sõsarõ

ja Nassari Elvi

Tel 58626057