« Tagasi

Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus Ussisõnad

Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus Ussisõnad

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sellel sügisel õppuse Ussisõnad, mille raames ligi 10 000 maakaitseüksuste reservväelast värskendavad õppekogunemisel oma üksikvõitleja individuaalseid sõjalisi baasteadmisi. Lisaks harjutatakse jao- ning rühma tasemel vastase kulutamist ja varitsuste ning tõkete püstitamist.

„Operatsiooniga Ussisõnad suurendame me sõjaaja kaitseväge 10 000 inimese võrra. Sisuliselt on see üks suuremaid kvantitatiivseid arenguhüppeid kaitseväe ajaloos, mis toimub pooleteise aasta jooksul. See on kahtlemata suur väljakutse kaitseväele ja Kaitseliidule, kuid julgeolekuolukord meie ümber ei anna meile õigust teha neid asju aeglasemalt või väiksemas mahus," ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.

„Eesmärgi saavutamiseks on aga määrava tähtsusega reservväelastest jao- ja rühmaülemate roll oma alluvate juhtimises ja ka väljaõppes. Mõnes mõttes suurendame me oma kaitsevõimet sarnaselt Ukrainaga 2022 aasta märtsis, kuid meil on olnud terve aasta ettevalmistusteks ja meie pole hetkel lahingutes," lisas kindral Herem.

Ussisõnadel osalevad valdavalt need reservväelased, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu, kelle ajateenistusest on möödunud üle viie aasta ja kelle senised ametikohad on täidetud hiljem ajateenistuse lõpetanud reservväelastega. Samas võimaldab nende väljaõpe jätkuvalt täita sõjalisi ülesandeid.

Ussisõnade aktiivsem tegevus toimub 28. augustist 8. oktoobrini. Selles ajavahemikus korraldavad kõik Kaitseliidu maakaitseringkonnad koostöös kaitseväe üksustega neile määratud üksuste väljaõppe. Iga üksuse väljaõpe on jagatud ülemate väljaõppeks, põhikoosseisu väljaõppeks ja koostegevusharjutuseks. Üldjoontes kestab iga maakaitseringkonna korraldatav väljaõpe ligi 10 päeva.

Lõuna-Eestis ja Võru maakonnas algab õppus Ussisõnad 29. septembril ja kestab kuni 8.oktoobrini. Selles ajavahemikus toimuvad mitmed tegevused, mis toovad teedele ja erinevatele maa-aladele tavapärasest suuremas mahus kaitseväelasi ning kaitseväe tehnikat.

Tegevused Setomaa vallas Obinitsa külas

Õppuse USSISÕNAD 2023 raames loob Kaitseliidu Võrumaa malev Setomaa valla territooriumile Obinitsa külla ja selle lähiümbrusesse ajutised kontroll-läbilaskepunktid (KLP) koostöös Politsei- ja piirivalveametiga ajavahemikul 05. oktoober kuni 7. oktoober. Sellest tulenevalt on liikluskorraldus mõnedel lõikudel muudetud ning lühiajaliselt häiritud. Õppuse mõju kohalikule elanikkonnale või õppuse piirkonda läbivatele inimestele on transpordivahendiga liiklemisel tavapärasest suurem ajakulu. Tegevuse läbiviimisel kasutatakse liikluskorraldusvahendeid ja reguleerijaid, et tagada KLP-des liikluse ohutus.

Imitatsiooni vahendeid (näiteks käsitulirelvade paukmoona) kasutatakse minimaalselt ja lühiajaliselt ainult õppuse sisese olukorra loomiseks.  

Mis on kontroll-läbilaskepunkt?

Koostöös PPA esindajatega kontrollitakse kõikide või juhuvalikul piirkonda läbivate isikute ja transpordivahendite dokumente. KLP koosneb elementidest, millega ehitatakse liiklusvahenditele aeglustusrajad sõiduteele. Kogu tegevust KLP-s reguleerivad ööpäev läbi ajutised liiklusmärgid ning liikluse reguleerijad. Pimedal ajal on teedele ehitatud takistused märgistatud helkurite ning vilkuvate elementidega.

Lugupidamisega

Major Vaido Siska

KL Võrumaa maleva pealik