« Tagasi

Kogukonnad saavad koostöös kohalike omavalitsustega taotleda toetust elanikkonnakaitse parandamiseks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on esmakordselt avanud kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvooru elanikkonnakaitse võimekuse tõstmiseks kogukondades. Taotlusi saab esitada kuni 30. novembrini 2023.

Taotlusvooru eesmärk on tõsta elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse võimekust kogukondades. Teine oluline eesmärk on toetada kohalike omavalitsuste koostööd ja koosloomet kogukondadega.

Innovatsioonifondist saab 2023. aastal toetust taotleda: kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks (nt koosloomelised arutelud, ümarlauad, kriisirollide kaardistamine jm). Kui kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajadused on välja selgitatud, siis saab toetust taotleda konkreetsete elanikkonnakaitse vajaduste rahastamiseks (nt teenuste tellimine, inventari soetamine, elektri varustuskindluse tagamine jm).

Projekti omafinantseeringu nõuet ei ole. Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 26. juunist 2023 kuni 31. augustini 2024. Taotluse saab esitada kohalik MTÜ või seltsing. Taotluste esitamine tuleb kohaliku omavalitsusega läbi rääkida. Samuti tuleb taotlused esitada nii, et taotluse summa kohaliku omavalitsuse kohta ei ületaks konkreetsele KOV-ile ettenähtud piirsummat (näiteks Antsla vallal 6114,17 eurot). Ühe KOV piires võib taotluse esitada üks või mitu taotlejat, kuid ka siis peab taotlus tervikuna jääma valla kohta eraldatud piirsumma sisse. Taotluse koostamisse tuleb kaasata Päästeameti piirkondlik esindaja. KOV peab andma taotlusele omapoolse kinnituskirja.

Võru maakonnas on toetuseks ette nähtud 41725 eurot, millest Antsla vallale 6114 eurot, Rõuge vallale 6885 eurot, Setomaa vallale 5169 eurot, Võru vallale 11 428 ja Võru linnale 12 127 eurot.

Lisainfo KÜSKi kodulehel www.kysk.ee. Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise süsteemi, mille kohta leiate infot samuti KÜSKi kodulehelt.

 

Priit Põiklik
Kommunikatsioonispetsialist  
(SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital)