« Tagasi

SETOMAA VALLAVALITSUS OOTAB KANDIDAATE TUNNUSTAMISEKS

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Setomaa valla teenetemedaliga, Setomaa valla aukirjaga ja Setomaa valla tänukirjaga tunnustamiseks.

Setomaa valla teenetemedal antakse üksikisikule eesmärgiga avaldada tunnustust suure panuse andmise eest Setomaa valla arengusse. Teenetemedal antakse reeglina Setomaa valla kodanikele, erandina võib teenetemedali anda ka inimestele väljastpoolt Setomaa valda, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

Nimi avalikustatakse ja kantakse valla auraamatusse.

Setomaa valla aukirjaga tunnustatakse erinevate valdkondade aasta parimaid. Aukirja andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal üksikisikutele ja/või juriidilistele isikutele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet või toonud paikkonnale tuntust. Aukirja võib välja anda mistahes valdkonnas. Aukirjale võib esitada peale üksikisikute ja juriidiliste isikute ka inimeste gruppe/kollektiive ja seltsinguid. Aukirjaga tunnustatakse reeglina Setomaa valla inimesi, gruppe/kollektiive, juriidilisi isikuid, kuid erandina võib aukirjaga tunnustamiseks esitada ka inimesi, gruppe/kollektiive, juriidilisi isikuid väljastpoolt Setomaa valda, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

Setomaa valla tänukiri on Setomaa valla autasu, mis antakse üksikisikule, juriidilisele isikule, grupile või kollektiivile valla poolse tänuavaldusena.

Tänukirjaga tunnustatakse nii Setomaa valla kui ka väljasoolt Setomaa valda üksikisikut, juriidilist isikut, gruppi või kollektiivi, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

Tänukirjaga avaldatakse Setomaa valla poolset tänu:

 1) mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas või nende inimeste juubelitähtpäevade ja ametist lahkumise puhul;

 2) Setomaa valla haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevatele aktivistidele, isetegevuslastele, sportlastele ja kolmandas sektoris tegutsevatele inimestele eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, suursündmustel ning Setomaa valla suursündmuste eduka korraldamise eest;

 3) ettevõtjatele ning valla hallatavate asutustele koostöö eest, aastapäeva tähistamisel vms;

 4) teistele füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele mitmesuguse Setomaa vallale kasu ja/või tunnustust toonud tegevuse eest.

Rohkem infot statuutide kohta: Setomaa valla tunnustuse avaldamise kord 

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2020

Kandidaadid esitada aadressil Setomaa Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001, Võru maakond või e-posti teel vald@setomaa.ee

Kandidaatide tunnustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud sündmusel 21.02.2020 Värska Kultuurimajas.