« Tagasi

Huvitegevuse toetuse avalduste esitamise tähtaeg 15.02.2020

Hea lapsevanem!

Setomaa Vallavalitsus tuletab meelde, et vastavalt Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korrale, tuleb huvitegevuse toetuse saamiseks lapsevanemal esitada Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale vormikohane avaldus kolm korda aastas: hiljemalt 15. oktoobriks (septembri, oktoobri, novembri, detsembri, jaanuari kohta), 15. veebruariks (veebruari, märtsi, aprilli ja mai kohta) ja 15. juuniks (juuni, juuli ja augusti kohta).

Järgmine huvitegevuse toetuse avalduste esitamise tähtaeg on juba 15.02.2020!

Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord ja avalduse blankett on kättesaadav järmiselt lingilt: https://www.riigiteataja.ee/akt/403102019009 

Lisainfo:
Karin Viljus
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Setomaa Vallavalitsus
tel: +372 5855 2772
e-post: karin.viljus@setomaa.ee