« Tagasi

Kultuuriministrer Tõnis Lukas andis Värska Gümnaasiumi õpilastele tundi

16. septembril oli kultuuriminister Tõnis Lukas visiidil Setomaal. Külastuse käigus andis minister Lukas Värskas gümnaasiumi õpilastele ajaloolise tunni, rääkides Setomaa ajaloolisest kujunemisest ja mitmekülgsusest.

Edasi toimus arutelu valla, kooli ja valdkondlike aktivistidega pärimus- ja keeleõppe korraldusest Setomaa koolides (sh. Petseris), kus anti ülevaade praegustest seotud kitsaskohtadest ning nende lahendusvõimaluste üle.

Seejärel tutvus kultuuriminister Lukas vabadussõja mälestusmärgi asukohaga Värskas ja vaatas üle ehitusjärgus oleva Värska Külastuskeskuse. Edasi järgnes arutelu valla, Seto instituudi ja muuseumite esindajatega Seto Instituudi praeguste ja edasiste koostöö- ja arendustegevuste üle. Arutelu lõpuks jõuti erinevate võimaluste juurde, mida Seto Instituudi nõukogu arutama hakkab ning mille osas oma seisukoha kujundab.

Päeva teises pooles arutleti teisel pool kontrolljoont elavate setode eluolu ja elukorralduse üle, külastati Rikka Ivani talu Küllätüväs, kus pererahvas rääkis igal suvel lastele ja noortele korraldatavast Rikka-Ivani pillilaagrist ning Miihi Summa liikmed andisid ülevaate seto pärimuslikust meestelaulust. Päeva lõppedes oli ka ministril võimalus koos Miihi Summaga laulda.


Visiidi lõppedes sai veelkord kinnitus, et seto pärimus ja keel rikastavad Eesti kultuuri, annavad sellele lisandväärtust ning seda tuleb igati hoida ja jätkusuutlikult toetada.