« Tagasi

Lp vallakodanikud. Kutsume üles üksteist märkama ja abivajajatest teada andma.

Kuna torm tekitas väga suurt kahju, siis võtab nende kahjude likvideerimine palju aega. Kahjuks ei oska Elektrilevi ennustada, kuna kõik majapidamised voolu tagasi saavad. Meie valla sotsiaaltöötajad on neile teadaolevad kriitilisemad majapidamised läbi sõitnud, kuid mõne abivajaja kohta ei pruugi neil infot olla. Paljud vanemad inimesed ei pruugi kodust välja pääseda või puudub neil toimuva kohta info. Seega jagage üksteisega infot ning kui märkate abivajajat, siis andke sellest teada meie sotsiaaltöötajatele.

Vallavanem Raul Kudre on jaganud jooksvat infot toimuva kohta Setomaa valla Facebook'i lehel   https://www.facebook.com/pg/setomaavald/posts/?ref=page_internal
Elektrivõrgu ketkeolukorda saab jälgida katkestuste kaardi pealt   https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart