« Tagasi

MTÜde tegevuse toetamise ning kultuuri- ja spordisündmuste toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober

Setomaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärk on Setomaa valla elanikele suunatud mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu tegevuse toetamine, erinevate huvigruppide, elanike ühistegevuse toetamine, huvitegevuse ja vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine. Toetuse taotlemiseks järgmiseks eelarveaastaks esitatakse vormikohane taotlus paberkandjal või elektrooniliselt Setomaa Vallavalitsusele jooksva aasta 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil vald@setomaa.ee

Lisainfo karin.viljus@setomaa.ee

Setomaa valla kultuuri- ja spordisündmuste toetamise eraldamise eesmärgiks on arendada kultuuri- ja spordialaste sündmuste korraldamist Setomaa vallas omaalgatuse toetamise kaudu. Toetuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna Setomaa Vallavalitsusele 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil vald@setomaa.ee

Lisainfo karin.viljus@setomaa.ee