1. juunil alustas Setomaa valla piirkonnapolitseinikuna tööd Silver Hinto.  Konstaabliga saab ühendust järgmistel kontaktidel: mobiil: +372 5330 7182 e-post:...

Setomaa valla uus piirkonnapolitseinik

1. juunil alustas Setomaa valla piirkonnapolitseinikuna tööd Silver Hinto.  Konstaabliga saab ühendust järgmistel kontaktidel: mobiil: +372 5330 7182 e-post:...

Setomaa Vallavolikogu istungil 28.05.2020 Mikitamäel:   kinnitati Setomaa Vallavalitsuse 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne algatati Setomaa valla arengukava...

Volikogu 28.05.2020 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 28.05.2020 Mikitamäel:   kinnitati Setomaa Vallavalitsuse 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne algatati Setomaa valla arengukava...

Meremäe Kool ootab oma meeskonda järgmisi õpetajaid: • vene keele õpetaja • ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja • muusikaõpetaja • kehalise kasvatuse õpetaja • kunstiõpetaja ...

Meremäe Kooli konkurss vabadele ametikohtadele

Meremäe Kool ootab oma meeskonda järgmisi õpetajaid: • vene keele õpetaja • ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja • muusikaõpetaja • kehalise kasvatuse õpetaja • kunstiõpetaja ...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28.05.2020 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunkti saalis alljärgneva päevakorra projektiga. Enne päevakorrapunktide...

Volikogu istung 28.05.2020

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28.05.2020 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunkti saalis alljärgneva päevakorra projektiga. Enne päevakorrapunktide...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kommunikatsiooni-spetsialisti ametikohale   Töö kirjeldus Kommunikatsioonispetsialisti ametikoha eesmärk on vallasisese ja...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kommunikatsioonispetsialisti ametikohale

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kommunikatsiooni-spetsialisti ametikohale   Töö kirjeldus Kommunikatsioonispetsialisti ametikoha eesmärk on vallasisese ja...

Hea Setomaa valla elanik!   Setomaa Vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mille tulemusi kasutatakse Setomaa valla arengukava muutmisel ning strateegiliste...

Osale Setomaa valla rahuloluküsitluses

Hea Setomaa valla elanik!   Setomaa Vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mille tulemusi kasutatakse Setomaa valla arengukava muutmisel ning strateegiliste...

Setomaa Vallavalitsus teatab, et Väike-Rõsna külas, Ani detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 04.06.2020 kell 14.00 Värska Kultuurimajas .    Planeeringu eesmärgiks...

Ani detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Setomaa Vallavalitsus teatab, et Väike-Rõsna külas, Ani detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 04.06.2020 kell 14.00 Värska Kultuurimajas .    Planeeringu eesmärgiks...

Mikitamäe Kool ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid ( osaline koormus ): AJALUGU INIMESEÕPETUS ÜHISKONNAÕPETUS BIOLOOGIA GEOGRAAFIA LOODUSÕPETUS ...

Mikitamäe Kooli konkurss vabadele ametikohtadele

Mikitamäe Kool ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid ( osaline koormus ): AJALUGU INIMESEÕPETUS ÜHISKONNAÕPETUS BIOLOOGIA GEOGRAAFIA LOODUSÕPETUS ...

Täna, 20. mail toimus Värska Gümnaasiumi abiturientidele omamoodi ja eriline viimase koolikella aktus. Koolikaaslaste etteastetega kontserti ja 11. klassi humoorikat ning heade mõtetega...

Värska Gümnaasiumi 12. klassile toimus viimase koolikella aktus

Täna, 20. mail toimus Värska Gümnaasiumi abiturientidele omamoodi ja eriline viimase koolikella aktus. Koolikaaslaste etteastetega kontserti ja 11. klassi humoorikat ning heade mõtetega...

Värska Muusikakool kuulutab välja konkursi õpetaja leidmiseks Meremäe filiaali vabale ametikohtale: Koormus kuni 0,7 ametikohta (17 t nädalas) Pillid -  klaver, kitarr,...

Värska Muusikakooli konkurss vabale ametikohale

Värska Muusikakool kuulutab välja konkursi õpetaja leidmiseks Meremäe filiaali vabale ametikohtale: Koormus kuni 0,7 ametikohta (17 t nädalas) Pillid -  klaver, kitarr,...

    Värska Lasteaed kuulutab välja konkursi töötajate leidmiseks vabadele ametikohtadele: liikumisõpetaja (0,25 ak), muusikaõpetaja (0,25 ak), ...

Värska Lasteaia konkurss vabadele ametikohtadele

    Värska Lasteaed kuulutab välja konkursi töötajate leidmiseks vabadele ametikohtadele: liikumisõpetaja (0,25 ak), muusikaõpetaja (0,25 ak), ...

Setomaa Kultuurikeskus võtab Obinitsa Külakeskusesse tööle kultuurikorraldaja. Kandideerimise tähtaeg 20.05.2020 .

Setomaa Kultuurikeskus võtab Obinitsa Külakeskusesse tööle kultuurikorraldaja

Setomaa Kultuurikeskus võtab Obinitsa Külakeskusesse tööle kultuurikorraldaja. Kandideerimise tähtaeg 20.05.2020 .

MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa annab teada, et Värska suvelaager 2020 toimub!   Laager toimub kahes grupis:   06.07.2020-09.07.2020 ...

Värska suvelaager 2020

MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa annab teada, et Värska suvelaager 2020 toimub!   Laager toimub kahes grupis:   06.07.2020-09.07.2020 ...

  Avalik arutelu Peipsi järvel piirangute kehtestamise osas toimub 21.05.2020 kell 15.00 Lobotka sadamas. Piirangute kehtestamine on päevakorras, sest Lobotka sadamas on eelnevatel...

Avalik arutelu Peipsi järvel piirangute kehtestamise osas 21.05.2020

  Avalik arutelu Peipsi järvel piirangute kehtestamise osas toimub 21.05.2020 kell 15.00 Lobotka sadamas. Piirangute kehtestamine on päevakorras, sest Lobotka sadamas on eelnevatel...

Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade...

TEAVE RMK AVALIKUST KIRJALIKUST ENAMPAKKUMISEST KUNI 26.05.2020

Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade...

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondliku toetusvooru. Toetusvoor on avatud 25. maini 2020. aastal. Toetusvooru eesmärk on aidata kaasa...

KOGUKONDLIKU TURVALISUSE 2020.AASTA TOETUSVOOR ON AVATUD KUNI 25.05.2020

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondliku toetusvooru. Toetusvoor on avatud 25. maini 2020. aastal. Toetusvooru eesmärk on aidata kaasa...

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab...

RIIGIVARA VÕÕRANDAMINE 25.05.2020-AVALIK ELEKTROONILINE ENAMPAKKUMINE

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab...

Täna on teada, et alates 15.05.2020 algab koolides üleminekuaeg, mis on eelkõige mõeldud lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Lisaks eelnevale lõpeb riiklikult kehtestatud eriolukord...

RIIKLIKU ERIOLUKORRA LÕPP MAAKONDLIKUS ÜHISTRANSPORDIS ALATES 18.05.2020

Täna on teada, et alates 15.05.2020 algab koolides üleminekuaeg, mis on eelkõige mõeldud lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Lisaks eelnevale lõpeb riiklikult kehtestatud eriolukord...

Alates eilsest, 11.05.2020 on taasavatud  Setomaa vallas välijõusaalid ja mänguväljakud . Mänguväljakutel ja välijõusaalide juures vastutavad piirdelintide eemaldamise, käte...

Setomaa vald taasavas välijõusaalid ja mänguväljakud ning leevendab teisi piiranguid

Alates eilsest, 11.05.2020 on taasavatud  Setomaa vallas välijõusaalid ja mänguväljakud . Mänguväljakutel ja välijõusaalide juures vastutavad piirdelintide eemaldamise, käte...

Setomaa vald jagab taaskord toiduabi kõikidele valla koolides õppivatele õpilastele  kolmapäeval, 13. mail 2020. Toiduabi jagamine on korraldatud järgmiselt: Värska Gümnaasiumis...

SETOMAA VALD JAGAB TAASKORD KÕIGILE SETOMAA VALLA KOOLIDES ÕPPIVATELE ÕPILASTELE TOIDUABI

Setomaa vald jagab taaskord toiduabi kõikidele valla koolides õppivatele õpilastele  kolmapäeval, 13. mail 2020. Toiduabi jagamine on korraldatud järgmiselt: Värska Gümnaasiumis...