« Tagasi

Piirangute kehtestamine Peipsi-, Lämmi-, Pihkva-, Pattina-, Vaniku-, Pabra- ja Kriiva järvel

Seoses võimaliku jääkatte tekkimisega piiriveekogudele ning nõrgal jääl viibimisega kaasnevast ohust inimeludele keelatab Politsei- ja Piirivalveamet alates 28.11.2019 väljumise jalgsi ja transpordivahenditega Peipsi-, Lämmi-, Pihkva-, Pattina-, Vaniku-, Pabra- ja Kriiva järve jääle ja jäätunud osadele Jõgeva, Tartu, Põlva ja Võru maakonna piires kuni vastavasisulise otsuse muutmiseni.