« Tagasi

Piiriveere Liideri projektitaotluste vastuvõtt on avatud 9.-23. september

Toetust saab taotleda järgnevatest meetmetest:
Meede 1 - Elukeskkonna arendamine (eelarve 148 835,95 eurot).
Meede 2 - Ettevõtluse arendamine (eelarve 356 454,66 eurot).
Meede 3.1 - Ühistegevuse arendamine (eelarve 60 000 eurot).
Täpsem info taotlemise tingimuste kohta www.piiriveere.ee.