Tule osale Värska sadama avamisel ja saa osaks ajaloost! Värskas on sellel aastal juba toimunud või ka toimumas sündmusi, millest räägivad lugusid ka tulevad põlved. Juuni alguses avati...

Tule osale Värska sadama avamisel ja saa osaks ajaloost!

Tule osale Värska sadama avamisel ja saa osaks ajaloost! Värskas on sellel aastal juba toimunud või ka toimumas sündmusi, millest räägivad lugusid ka tulevad põlved. Juuni alguses avati...

Setomaa Vallavalitsuse 25.06.2020 korraldusega nr 274 on alates 10. juulist 2020 keelatud veesõidukite poolt lainetuse tekitamine Peipsi järvel Lobotka külas Ploomi kinnistu (93401:001:0101)...

Peipsi ja Õrsava järvel on alates 10. juulist 2020 keelatud lainetuse tekitamine

Setomaa Vallavalitsuse 25.06.2020 korraldusega nr 274 on alates 10. juulist 2020 keelatud veesõidukite poolt lainetuse tekitamine Peipsi järvel Lobotka külas Ploomi kinnistu (93401:001:0101)...

Setomaa Vallavolikogu algatas 28.05.2020 otsusega nr 14 Setomaa valla arengukava muutmise aastateks 2020-2029. Arengukava, investeeringutekava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu koostamine...

Setomaa valla arengukava 2020-2029 muutmise eelnõu avalik väljapanek

Setomaa Vallavolikogu algatas 28.05.2020 otsusega nr 14 Setomaa valla arengukava muutmise aastateks 2020-2029. Arengukava, investeeringutekava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu koostamine...

Setomaa Vallavalitsus müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad Setomaa valla varad: 1) Säpina külas asuva Heina kinnistu (registriosa number 3945150,...

Vallavara müük

Setomaa Vallavalitsus müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad Setomaa valla varad: 1) Säpina külas asuva Heina kinnistu (registriosa number 3945150,...

Käes on soe suvi ja järjest rohkem on toimumas erinevaid üritusi. Kuigi koroonaviirus (COVID-19) on suures osas taandunud, ei tohi valvsust kaotada ning igaühe panus viiruse leviku tõkestamiseks...

Ürituste korraldamisest Setomaa valla territooriumil

Käes on soe suvi ja järjest rohkem on toimumas erinevaid üritusi. Kuigi koroonaviirus (COVID-19) on suures osas taandunud, ei tohi valvsust kaotada ning igaühe panus viiruse leviku tõkestamiseks...

Juhatuse liikme tööülesanded Setomaa vallale kuuluva vee-ettevõtte juhtimine ja tegevuste arendamine. Nõudmised kandidaadile • kõrgharidus; • vähemalt 3 aastane töötamise kogemus...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi OÜ Setomaa Haldus juhatuse liikme töökohale

Juhatuse liikme tööülesanded Setomaa vallale kuuluva vee-ettevõtte juhtimine ja tegevuste arendamine. Nõudmised kandidaadile • kõrgharidus; • vähemalt 3 aastane töötamise kogemus...

Setomaa Vallavolikogu istungil 25.06.2020 Meremäel:   otsustati nõustuda Tuulova külas Lahnova kinnistul (katastritunnus 46001:001:0583) ja Marinova külas Lillestiku kinnistul...

Volikogu 25.06.2020 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 25.06.2020 Meremäel:   otsustati nõustuda Tuulova külas Lahnova kinnistul (katastritunnus 46001:001:0583) ja Marinova külas Lillestiku kinnistul...

Seoses Tabivere-Kärkna raudteelõigu remonttööde lõppemisega taastatakse tavapärane liiklus Koidula ja Valga liinidel alates 28.06. Sõiduplaan on leitav Elroni kodulehel: ...

Elroni Kagusuuna sõiduplaan alates 28.06.2020

Seoses Tabivere-Kärkna raudteelõigu remonttööde lõppemisega taastatakse tavapärane liiklus Koidula ja Valga liinidel alates 28.06. Sõiduplaan on leitav Elroni kodulehel: ...

Võidupüha tähistamisest Võru maakonnas Tulenevalt hetkeolukorrast ei toimu sellel aastal 23. juunil traditsioonilist võidupüha paraadi ja maakaitsepäeva üritusi. Võidupüha tähistamine...

Võidupüha tähistamisest Võru maakonnas ja võidutule teekond Setomaal

Võidupüha tähistamisest Võru maakonnas Tulenevalt hetkeolukorrast ei toimu sellel aastal 23. juunil traditsioonilist võidupüha paraadi ja maakaitsepäeva üritusi. Võidupüha tähistamine...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.06.2020 kell 15:00 Meremäe koolimajas alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

Volikogu istung 25.06.2020

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.06.2020 kell 15:00 Meremäe koolimajas alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

Kõik endise Meremäe valla elanikud, kes esitasid avalduse tasuta killustiku saamiseks ja ei saanud Setomaa Vallavalitsuselt vastuskirja, nende 2020.a. esitatud avaldused tasuta killustiku...

Teade killustik

Kõik endise Meremäe valla elanikud, kes esitasid avalduse tasuta killustiku saamiseks ja ei saanud Setomaa Vallavalitsuselt vastuskirja, nende 2020.a. esitatud avaldused tasuta killustiku...

Maaamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate  kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.06.2020. Täpsemat informatsiooni  ...

Riigivara võõrandamine

Maaamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate  kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.06.2020. Täpsemat informatsiooni  ...

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Värska Vesi (registrikood: 10251987, aadress: Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa, edaspidi ka ettevõte) esitas vee erikasutuse keskkonnaloa nr...

Keskkonnaloa taotluse avalikustamine

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Värska Vesi (registrikood: 10251987, aadress: Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa, edaspidi ka ettevõte) esitas vee erikasutuse keskkonnaloa nr...

Politsei- ja Piirivalveamet annab teada, et seoses Idapiiri väljaarendamise projektiga ja vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr. 173 toimub alates 10.06.2020 kuni 10.09.2020 Eesti...

Teavitus Idapiiri väljaarendamise projektiga seotud tööde kohta

Politsei- ja Piirivalveamet annab teada, et seoses Idapiiri väljaarendamise projektiga ja vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr. 173 toimub alates 10.06.2020 kuni 10.09.2020 Eesti...

Kaitseväe Akadeemia korraldab pühapäeval, 14. juunil 2020. aastal algusega kell 14.00 Värska laululava mälestuskivi juures 1941. aastal küüditatud ja hukatud Eesti ohvitseridele...

Mälestusüritus üleriigilisel leinapäeval Setomaa vallas

Kaitseväe Akadeemia korraldab pühapäeval, 14. juunil 2020. aastal algusega kell 14.00 Värska laululava mälestuskivi juures 1941. aastal küüditatud ja hukatud Eesti ohvitseridele...

1. juunil alustas Setomaa valla piirkonnapolitseinikuna tööd Silver Hinto.  Konstaabliga saab ühendust järgmistel kontaktidel: mobiil: +372 5330 7182 e-post:...

Setomaa valla uus piirkonnapolitseinik

1. juunil alustas Setomaa valla piirkonnapolitseinikuna tööd Silver Hinto.  Konstaabliga saab ühendust järgmistel kontaktidel: mobiil: +372 5330 7182 e-post:...

Setomaa Vallavolikogu istungil 28.05.2020 Mikitamäel:   kinnitati Setomaa Vallavalitsuse 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne algatati Setomaa valla arengukava...

Volikogu 28.05.2020 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 28.05.2020 Mikitamäel:   kinnitati Setomaa Vallavalitsuse 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne algatati Setomaa valla arengukava...

Meremäe Kool ootab oma meeskonda järgmisi õpetajaid: • vene keele õpetaja • ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja • muusikaõpetaja • kehalise kasvatuse õpetaja • kunstiõpetaja ...

Meremäe Kooli konkurss vabadele ametikohtadele

Meremäe Kool ootab oma meeskonda järgmisi õpetajaid: • vene keele õpetaja • ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja • muusikaõpetaja • kehalise kasvatuse õpetaja • kunstiõpetaja ...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28.05.2020 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunkti saalis alljärgneva päevakorra projektiga. Enne päevakorrapunktide...

Volikogu istung 28.05.2020

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28.05.2020 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunkti saalis alljärgneva päevakorra projektiga. Enne päevakorrapunktide...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kommunikatsiooni-spetsialisti ametikohale   Töö kirjeldus Kommunikatsioonispetsialisti ametikoha eesmärk on vallasisese ja...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kommunikatsioonispetsialisti ametikohale

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kommunikatsiooni-spetsialisti ametikohale   Töö kirjeldus Kommunikatsioonispetsialisti ametikoha eesmärk on vallasisese ja...