« Tagasi

Setomaa Vallavalitsus kinnitas Värska Gümnaasiumi arengukava aastateks 2019-2026

Setomaa Vallavalitsus kinnitas 4. septembril toimunud istungil uue Värska Gümnaasiumi arengukava, mille kohaselt on kooli visioon aastaks 2026 järgmine: Värska Gümnaasiumil on õpirõõmu toetav kaasaegne koolihoone. Traditsioonilisi ja hästi toimivaid õpimeetodeid täiendavad uuenduslikud ja loovad lähenemised. Koolis väärtustatakse tervislikku eluviisi ja puhast looduskeskkonda ning hoitakse au sees seto kultuuri. Hea maine ja selge eripära on suurendanud kooli õpilaste arvu. Kooli arengule annavad hoogu tihe eestisisene ja rahvusvaheline koostöö ning huvigruppide kaasamine.

Visioonini jõudmiseks nähakse ette kolme põhieesmärgi täitmine:
1. Värska Gümnaasiumis on rakendunud muutunud õpikäsitus, õpimeetodid toetavad loovust, ettevõtlikust ning koostöö- ja õpioskusi.
2. Värska Gümnaasiumis on kaasaegne ja turvaline õpikeskkond, mis arvestab õppijate vajadustega ja soodustab loovust.
3. Värska Gümnaasium on keskkonnateadlikkust, jätkusuutlikku ja tervislikku elu edendav kool, mis oma igapäeva tegevustega on eeskujuks ja suunanäitajaks.

Värska Gümnaasiumi arengukavaga 2019-2026 saab tutvuda kooli kodulehel www.varskakool.ee