Neljapäeval, 24.novembril kehtestas Setomaa Vallavolikogu Setomaa valla üldplaneeringu. Üldplaneering on kõige olulisem strateegiline kokkulepe, mis määrab ära valla ruumilise arengu...

Volikogu kehtestas Setomaa valla üldplaneeringu

Neljapäeval, 24.novembril kehtestas Setomaa Vallavolikogu Setomaa valla üldplaneeringu. Üldplaneering on kõige olulisem strateegiline kokkulepe, mis määrab ära valla ruumilise arengu...

Reedel, 2.detsembril algusega kell 10.30 toimub Värska Kultuurimajas Setomaa XIII hariduskonverents. Seekord siis noortekonverentsina: „Noored  õpikogemuste mõtestamise ja hobide kaudu...

Setomaa XIII hariduskonverents tuleb 2.detsembril Värskas

Reedel, 2.detsembril algusega kell 10.30 toimub Värska Kultuurimajas Setomaa XIII hariduskonverents. Seekord siis noortekonverentsina: „Noored  õpikogemuste mõtestamise ja hobide kaudu...

Värska alevikus kehtestati Setomaa Vallavalitsuse 16.11.2022 korraldusega nr 449 Coop kaupluse detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Järvesuu tn 2, 2a, 4 ja 6, ning osaliselt Vaikuse tn...

Värska alevikus kehtestati Coop kaupluse detailplaneering

Värska alevikus kehtestati Setomaa Vallavalitsuse 16.11.2022 korraldusega nr 449 Coop kaupluse detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Järvesuu tn 2, 2a, 4 ja 6, ning osaliselt Vaikuse tn...

Päästeameti järgmise aasta projektikonkurss seab fookuse kriisideks valmistumisele, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi on...

Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi, et toetada kogukondi kriisideks valmistumisel

Päästeameti järgmise aasta projektikonkurss seab fookuse kriisideks valmistumisele, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi on...

Kolmapäeval, 23.novembril allkirjastati Setomaa vallamajas koostööleping, millega moodustati Setomaale kolmas – Obinitsa küla naabrivalvepiirkond. Käesoleval suvel on Setomaa vallas varasemalt...

Moodustati Obinitsa naabrivalve piirkond

Kolmapäeval, 23.novembril allkirjastati Setomaa vallamajas koostööleping, millega moodustati Setomaale kolmas – Obinitsa küla naabrivalvepiirkond. Käesoleval suvel on Setomaa vallas varasemalt...

Käesoleva aasta hinnatõusud on olnud väga kõrged. Pea kõikide kaupade ja teenuste hinnad on tõusnud, eriti energia hinnad. Sellele lisandub vajadus tõsta hooldekodu töötajate palka, mis on...

Setomaa Vallavalitsuse kinnitas Setomaa Hooldekodu uue kohamaksu

Käesoleva aasta hinnatõusud on olnud väga kõrged. Pea kõikide kaupade ja teenuste hinnad on tõusnud, eriti energia hinnad. Sellele lisandub vajadus tõsta hooldekodu töötajate palka, mis on...

Setomaa Vallavalitsus kinnitas oma 23.novembri istungil Mikitamäe Kooli uue hoolekogu koosseisu. Tulenevalt seadusest ka kooli põhimäärusest peavad kuuluma hoolekogusse erinevate osapoolte...

Vallavalitsus kinnitas Mikitamäe Kooli uue hoolekogu

Setomaa Vallavalitsus kinnitas oma 23.novembri istungil Mikitamäe Kooli uue hoolekogu koosseisu. Tulenevalt seadusest ka kooli põhimäärusest peavad kuuluma hoolekogusse erinevate osapoolte...

Juba sel nädalavahetusel, 26. november 2022 kogunevad noored ettevõtjad Värskas, et tutvustada ja müüa oma kaupa IX Õpilasfirmade konkurss-laadal! Üheksandat korda toimub Värska...

Juba üheksandat korda toimub Värska Kultuurimajas õpilasfirmade konkurss-laat

Juba sel nädalavahetusel, 26. november 2022 kogunevad noored ettevõtjad Värskas, et tutvustada ja müüa oma kaupa IX Õpilasfirmade konkurss-laadal! Üheksandat korda toimub Värska...

25.novembril kell 14.00 Mikitamäel, Setomaa vallas, avatakse Setomaa Hooldekodu uus Mikitamäe peremaja. Valminud hoone on energiasäästlik ja avar 22-kohaline peremaja. Uues peremajas on uus...

Valminud on Setomaa Hooldekodu Mikitamäe uus peremaja

25.novembril kell 14.00 Mikitamäel, Setomaa vallas, avatakse Setomaa Hooldekodu uus Mikitamäe peremaja. Valminud hoone on energiasäästlik ja avar 22-kohaline peremaja. Uues peremajas on uus...

Inimelude kaitseks on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvede ning Pattina, Vaniku, Pabra ja Kriiva järvede jääle minek alates 22. novembrist jalgsi ja mootorsõidukitega keelatud. „Järvede...

Homsest piiratakse piiriveekogude jääle minekut

Inimelude kaitseks on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvede ning Pattina, Vaniku, Pabra ja Kriiva järvede jääle minek alates 22. novembrist jalgsi ja mootorsõidukitega keelatud. „Järvede...

Käes on lumetõrje aeg ja kuna erateedel lumetõrje osas on toimunud sel aastal muudatused on kohane taaskord informatsiooni jagada. Setomaa Vallavolikogu 28.04.2022 istungil võttis volikogu vastu...

Lumetõrjest erateedel

Käes on lumetõrje aeg ja kuna erateedel lumetõrje osas on toimunud sel aastal muudatused on kohane taaskord informatsiooni jagada. Setomaa Vallavolikogu 28.04.2022 istungil võttis volikogu vastu...

13. novembril toimus Setomaa valla discgolfi kolmas nädalamäng ja esimene paarismäng. Paarismängus osales seitse paari ja võitjaks koondtulemusega -11 alla PARi tulid Bruno Raja ja Risto...

Setomaa valla discgolfi paarismäng ja nädalamäng

13. novembril toimus Setomaa valla discgolfi kolmas nädalamäng ja esimene paarismäng. Paarismängus osales seitse paari ja võitjaks koondtulemusega -11 alla PARi tulid Bruno Raja ja Risto...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24.11.2022 kell 15.00 Värska kultuurimaja väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT: 1....

Volikogu istung 24.11.2022

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24.11.2022 kell 15.00 Värska kultuurimaja väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT: 1....

SA Võrumaa Arenduskeskus on edastnud Võru maakonna arengustrateegia 2035+ uuendamise eelnõu avalikustamiseks. Eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul...

Võru maakonna arengustrateegia eelnõu avalikustamine

SA Võrumaa Arenduskeskus on edastnud Võru maakonna arengustrateegia 2035+ uuendamise eelnõu avalikustamiseks. Eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul...

Enampakkumise korraldamine Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 6 „Setomaa vallavara valitsemise kord" § 34 lõike 3 alusel annab Setomaa Vallavalitsus k o r r a l d u s e: 1....

Enampakkumise korraldamine

Enampakkumise korraldamine Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 6 „Setomaa vallavara valitsemise kord" § 34 lõike 3 alusel annab Setomaa Vallavalitsus k o r r a l d u s e: 1....

6. novembril toimus Setomaa maleturniiri esimene etapp Värska Kultuurimajas. Kohale tuli 14 tublit maletajat. Kohtunikuks oli Janis Strazdins, kes tuli see aasta Eesti kaitseväe meistriks...

Maleturniiri 1. etapp - Värska

6. novembril toimus Setomaa maleturniiri esimene etapp Värska Kultuurimajas. Kohale tuli 14 tublit maletajat. Kohtunikuks oli Janis Strazdins, kes tuli see aasta Eesti kaitseväe meistriks...

Sel laupäeval, 12. novembril toimub Värska talumuuseumi välialal kella 10-15ni Mardilaat Setomaal. Kaubapakkujaid on tulemas Setomaalt Hiiumaani ning lettidelt leiab nii sügisande, mitmesugust...

Mardilaat Setomaal toob osalejateni sajandi taguse laadamelu

Sel laupäeval, 12. novembril toimub Värska talumuuseumi välialal kella 10-15ni Mardilaat Setomaal. Kaubapakkujaid on tulemas Setomaalt Hiiumaani ning lettidelt leiab nii sügisande, mitmesugust...

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Muudetakse kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Kui Sinu pereliikmel esinevad mäluhäired või dementsussündroom ja Sa ise või Sinu pereliikmed vajavad tuge, siis olete oodatud tugigruppi! TUGIRÜHM: 06.detsembril kell 16.00 Meremäe...

VESTA tugirühm 6.detsembril Meremäel

Kui Sinu pereliikmel esinevad mäluhäired või dementsussündroom ja Sa ise või Sinu pereliikmed vajavad tuge, siis olete oodatud tugigruppi! TUGIRÜHM: 06.detsembril kell 16.00 Meremäe...

Triinu Limbak on alates 26.10.2022 Setomaa Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist. Enda kohta ütleb Triinu järgmist: "Elanud ja kasvanud olen Tartus ehk läbi ja lõhki linnatüdruk....

Setomaa Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistina alustas tööd Triinu Limbak

Triinu Limbak on alates 26.10.2022 Setomaa Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist. Enda kohta ütleb Triinu järgmist: "Elanud ja kasvanud olen Tartus ehk läbi ja lõhki linnatüdruk....

23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL