« Tagasi

Setomaa vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Setomaa aasta ettevõtja tiitlile

Konkursil pannakse tähele ja tunnustatakse Setomaa ettevõtjat:
-kellel on uued ja huvitavad äriideed;
-kes on julgenud sihikindlalt oma äriideid ellu viia;
-kes julgeb riskida;
-kes panustab KOVi ja riigi tasandil arvestataval määral (tööhõive, maksud, teenused);
-kes on kõige parem tööandja (on loonud head töötingimused, austab oma töötajaid);
-kes on teisi aidanud (abi, annetus vms);

Ettepanekud ja kandidaadi tutvustus palume saata 30. septembriks aadressile vald@setomaa.ee
Setomaa aasta ettevõtja autasustamine on 9. oktoobril, Setomaa päeval.