« Tagasi

Volikogu 16.08.2019 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 16.08.2019 Mikitamäel:

otsustati kaasfinantseerida Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust TSENTER aastatel 2020-2023 summas kuni 14 000 eurot (3500 eurot aastas); kompetentsikeskust rahastatakse koolituste läbiviimiseks, rakendusuuringute teostamiseks ja Võru maakonna puidutöötlemise ja mööblitööstuse ettevõtete nõustamiseks viimistlustehnoloogiate, tootearenduse ja tootmisjuhtimise alal;

otsustati kiita heaks Setomaa valla arengukava 2019-2028 muutmise eelnõu ning vallavalitsusel suunata eelnõu avalikustamisele. Arengukava eelnõu avaliku väljapaneku kestel kuni 31. augustini on võimalik teha kirjalikke ettepanekuid arengukava muutmiseks, 9. septembril toimub laekunud ettepanekute avalik arutelu.

 

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid