« Tagasi

Volikogu 31.10.2019 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 31.10.2019 Meremäel:

kuulati Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus tegevuse ülevaadet juhatuse liikmelt Tiit Tootsilt

otsustati korraldada ümber Setomaa vallas tegutsevad avatud noortekeskused -  Meremäe valla Avatud Noortekeskus ja Mikitamäe Valla Avatud Noortekeskus liidetakse Värska Avatud Noortekeskusega ja alates 01.01.2020 tegutseb ühendasutus Setomaa Noorsootöö Keskus, noorsootööteenuste pakkumine jätkub praegustes asukohtades

otsustati jätkata Setomaa valla eelarvest teiste kohalike omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmist vabatahtlikkuse alusel kuni 31.12.2020 või kuni seaduse muudatuseni; väljaspool Setomaa valda üldhariduskoolis (põhikool, gümnaasium) käiva õpilase eest makstakse teisele vallale/linnale Setomaa valla eelarvest vastavalt kooli õppekoha tegevuskulu maksumusele või kui õppekoha tegevuskulu maksumus on suurem kui  Vabariigi Valitsuse kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär, siis vastavalt piirmäärale, mis on 2019. aastal 91 eurot kuus, 2020. aastal (planeeritud) 92 eurot kuus

eelnõud „Hoonestusõiguse lõpetamine Mikitamäe küla, Kooli tn 5 kinnistul" menetletakse edasi, võetakse päevakorda järgmisel istungil

 

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid